Gårdarna i Växa Sveriges djurförsök där mjölkkor hålls inne hela sommaren levererar till mejerier

Just nu kartläggs vilka mejerier som gårdarna i Växa Sveriges försök levererar mjölk till. De kan inte leverera mjölkråvara till Arlas färsk- och dryckesmjölk, eller till några ekologiska produkter, berättar Arla Sveriges presschef. Däremot kan det ingå i Arlas icke-ekologiska sortiment av varor som fil, yoghurt och ost.

Växa Sveriges djurförsök innebär att upp till 1 500 kor inte får gå ut på sitt sommarbete, utan i stället hållas inne i lösdriftsstall under arton månader i sträck. Tillståndet att utföra försöket gäller för sju besättningar i Kalmar, Uppsala, Jönköpings, Västragötalands och Gävleborgs län. Vilka gårdar som är med i försöket är inte offentliggjort men mjölken från korna som ingår i det kommer att fortsätta att levereras till mejerierna. Hur ska konsumenterna veta att mjölken verkligen kommer från en ko som fått gå ute på sommaren?

Tidningen Djurskyddet frågar landets största mejeriaktör Arla om de kan garantera sina kunder att korna som levererat mjölk till någon av deras mejerier fått gå ut på sommarbete.
– De gårdar som ingår i forskningsprojektet får leverera till sina respektive mejerikooperativ, det gäller även Arla. Gårdarna kan dock inte leverera mjölkråvara till Arlas färskmjölk eller dryckesmjölk eller någon av Arlas ekologiska produkter, där vi garanterar extra långt bete, svarar Max Wallenberg, presschef Arla Sverige.

– De konsumenter som vill vara säkra på att ingen mjölk från forskningsförsöket ska finnas i mejeriprodukterna kan välja Arlas dryckesmjölk eller alla våra ekologiska produkter, tillägger han.

Då är det produkter som icke-ekologisk fil, icke-ekologisk yoghurt och icke-ekologisk ost som kan komma från kor som deltagit i försöket?
– Det stämmer.

Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige, är just nu i gång med att för konsumentguiden Handla Djurschyssts räkning undersöka vilka av de större svenska mejerierna som kan garantera att den mjölk de tar emot inte kommer från kor som ingår i projektet.

– Guiden hjälper djurskyddsmedvetna konsumenter att välja, och det finns nog ingen djurskyddsfråga som rör lantbruksdjur som är mer viktig för konsumenterna än kornas betesrätt. Konsumenter vill att kor ska beta!

Vad säger du om Arlas svar att mjölk från de gårdar som ingår i försöket och levererar till någon av Arlas mejerier endast används till att bli produkter som icke-ekologisk fil, icke-ekologisk ost och icke-ekologisk yoghurt, inte till dryckes- eller färskmjölk?
– Det innebär att det blir svårt för de konsumenter som vill ha en svensk ost, producerad av Arla, att kunna köpa en som tagits fram av mjölk från kor som har fått vara ute på bete. Det går inte att enbart välja en svensk ost från Arla, utan de måste köpa en ekologisk för att vara säker på att kon fått gå ute på sitt lagstadgade sommarbete. Och sådana är det ganska ont om. Det gäller alltså också filmjölk, yoghurt, creme fraiche, smör – alla konsumenter som inte vill stötta en djurhållning där kor hållits inomhus i arton månader måste välja ekologiskt eller avstå från Arlas mejeriprodukter i dessa varukategorier, säger Emma Brunberg.

Hennes kartläggning av vilka de stora mejerierna som producerar mjölk och andra mejeriprodukter som eventuellt har leverantörer som ingår i Växa Sveriges djurförsök beräknas bli klar inom en vecka.

– Vi tar fram så mycket information vi kan för att hjälpa konsumenterna. Ett tiotal mejerier som både producerar mjölk och andra mejeriprodukter har fått frågan om deras leverantörer ingår i projektet, och en handfull har svarat. Och många svarar faktiskt att deras leverantörer inte kommer att ingå i Växas försök, det är såklart positivt! Men konsumentguiden kommer inte att kunna kartlägga alla mejerier, utan jag uppmanar alla konsumenter som brukar köpa mejeriprodukter att ställa frågor i affären och till leverantörerna så att ni får veta om korna varit ute, säger Emma Brunberg.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Sommarbete en lagstadgad rätt för svenska mjölkkor

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid. Det slår djurskyddsförordningen fast. Mellan 30 och 120 dagar per år, minst sex timmar per dag beroende på var i landet gården ligger ska korna vara ute. 

Svensk beteslagstiftning är unik och fördelarna för korna är flera: bättre klöv- och benhälsa, de får ströva fritt över stora ytor, kan välja sina sociala interaktioner och får beta. Konsumenterna har i undersökning efter undersökning tagit ställning för att kor ska vara ute på sommarbete. Eftersom beteskravet är lagstadgat har mjölk och andra mejeriprodukter med ursprungsland Sverige inneburit att de kommer från kor som varit på sommarbete. I och med undantaget som getts till Växa Sveriges djurförsök går det inte längre att veta att all svensk mjölk kommer från kor som varit ute på sommarbete. Märkningen ekologisk har krav att djuren ska vara ute på sommarbete.
Lantbrukarnas riksorganisation, LRF, vill avskaffa beteskravet för kor som hålls i moderna lösdriftstall.

Läs mer om djurförsöket och kors betesrätt