Ny trend: Allt fler svenska böcker skildrar människans relation med djur

Djur och natur är återkommande teman i de senaste årens bokutgivning. Det skriver Kungliga biblioteket, KB, i en ny sammanställning.
– Jag tror att många människor faktiskt vill hjälpa och läka djur, vill ha en annan tillvaro, säger Therese Lilliesköld, som skrivit en av böckerna som är med i sammanställningen.

17 192 tryckta böcker gavs ut i Sverige 2022. Av alla böcker som trycks och sprids i Sverige samlas ett exemplar in av KB, som därför har en fint underlag till sin sammanställning Utgivningspuls 2023, där de undersöker vilka böcker som ges ut.

En tematrend de senaste två åren i den svenskutgivna litteraturen är, enligt KB, ”människans relation till djur och natur, och att söka välbefinnande och läkande där”, som de skriver i ett pressmedddelande, där de ger exempel på titlar som Låt djuren tala!, Vad säger min hund? och Att prata val.

På sidan 14 i Utgivningspuls 2023 räknas än fler djurrelaterade titlar upp, en del har getts ut för mycket länge sedan, som Skriet från vildmarken, som kom på svenska 1907, men nytrycktes i pocket så sent som 2020. KB lyfter också fram något mer nyutgivna böcker: Femtio djur som förändrade historiens gång, Djuren i krigets öga. Alla mot djuren.

Bibliotekarien Ylva Sommerland, som är ansvarig för Utgivningspuls 2023 säger i ett pressuttalande att de senaste årens klimatkris, pandemi och krig verkar ha fått många att stanna upp och fundera över hur man ska förhålla sig till det omtumlande världsläget.

– Ett tema som syns i bokutgivningen är alltså att få kontakt med den andlighet vi kan finna i relationen med djur och natur.

En av titlarna som nämns är När elefanter drömmer, av författaren och antrozoologen, tillika verksamhetsutvecklaren för värdegrundsmaterialet REDE, Therese Lilliesköld. Hon tror att dagens intresse att läsa om djur trots allt handlar om mer än hur djuren läker oss.

– Det finns alltid ett sådant starkt människoorienterat fokus i samhället, men jag upplever genom de jag möter i mitt arbete att det handlar om att många människor faktiskt själva vill läka djuren och finnas för djuren. Vill ha en annan tillvaro, säger hon och fortsätter:


Therese Lilliesköld och Pocahontas. Foto Eva Lindblad

– De tider vi lever i, och påverkan efter covid-pandemin, har satt saker lite på sin spets. Vad vill vi egentligen med våra relationer? Även om alla kanske inte tänker så medvetet är det ändå dessa frågor som finns inom många människor.

Therese Lilliesköld är inte förvånad över att att relationsfrågorna väcks just nu.
– En form av backlash sker i många delar av vårt samhälle, men det kanske också väcker en kraft hos många människor, en inre rannsakning, vill vi leva så här? Vi lever i en tid när mycket kommer till uttryck för att det måste det. Och där finns det ett behov av att läsa om djur och människor tillsammans. Att utifrån det granska vad vi vill.

Text Katarina Hörlin
Foto Montage & Eva Lindblad

Ta del av Utgivningspuls 2023