SVA listar växterna som förgiftar får och nötkreatur – här är de farligaste

Gå ut i betesmarken eller vallen och titta vad som växer där innan djuren släpps ut. Det råder SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, alla som släpper ut sina får, kor och kalvar på bete.

– Förgiftning av växter är troligen ovanliga men eftersom de kan vara svåra att diagnosticera är osäkerheten stor. Ett exempel på en växt som är viktig att undvika är sprängört eftersom den är mycket giftig, säger Karin Persson Waller, statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Trädgårdsavfall bör inte läggas ut till djuren som foder, varnar SVA, eftersom trädgårdsväxter kan innehålla gifter. Sätt upp skyltar om att trädgårdsavfall inte får slängas på betet om du bor nära ett samhälle eller en stad, råder SVA.

I pressmeddelandet lyfter myndigheten fram de tre mycket giftiga växterna sprängört, idegran och stånds. Alla tre kan orsaka plötsliga dödsfall, de två första utan att djuret har några symptom, medan förgiftning genom ståndsförtäring ofta visar sig genom att djuret får ”sämre aptit, förstoppning, diarré, buksmärtor, gulsot och har ett onormalt beteende”.

SVA har tydliga illustrationer på alla växter som kan vara giftiga, här är de tre som är mycket giftiga:

Stånds är mycket beskt och först när betet är magert börjar oftast djuren äta av denna växt. När stånds torkas/ensileras försvinner beskan men giftet är kvar, vilket kan orsaka förgiftning även under stallperioden, skriver SVA.

Sprängört växer i fuktiga miljöer särskilt vid dyiga och leriga stränder vid näringsrika sjöar, vattendrag, diken och strandkärr. Hela växten är mycket giftig men särskilt roten. Om det finns gott om sprängört och djuren trampar sönder rötterna så att växtsaften läcker ut kan även vattnet de växer i bli farligt att dricka, enligt SVA.

Idegran finns vanligen i trädgårdar. Förgiftningar sker oftast om någon slänger in trädgårdsavfall som innehåller idegran på betesmarken. Om idegran finns på betet måste området stängslas av. Djuren äter gärna idegran, skriver SVA.

Andra giftiga växter är ek, smörblomma och lupiner. Hela listan och flera fina råd som kan rädda liv finns på SVA:s hemsida: Giftiga växter

Text Katarina Hörlin
Foto & Källa SVA och Rayner Simpson, Unsplash