Drygt en fjärdedel av alla svenska katter är registrerade i Jordbruksverkets register

I år blev det obligatoriskt att id-märka och registrera sin katt. Men efter åtta månader är endast runt en fjärdedel av katterna registrerade i det nya registret.

Den 15 augusti var 376 742 katter registrerade i Jordbruksverkets register.
– Även om det går framåt hade vi gärna sett en något snabbare ökningstakt, berättar avdelningschefen Anders Elfström på Jordbruksverket.

Uppskattningsvis finns upp emot 1, 4 miljoner katter i Sverige. Under de två första veckorna i januari hade nästan hälften av de katter som finns i registret registrerats.

– Det är ett långsiktigt arbete att få in alla katter i registret. Samtidigt är det viktigt att understryka att det faktiskt är lag på att den som äger en katt också ska registrera den i Jordbruksverkets kattregister. Så om man inte har gjort det än, är det hög tid att göra det nu!

Flest katter har registrerats i Västra Götaland, enligt statistik som Jordbruksverket sammanställde i början av sommaren. Minst antal registrerade katter finns på Gotland.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt hade räknat med att det kommer ta tid, särskilt eftersom det inte gick att registrera innan lagen trädde ikraft.
– Men både vi, myndigheterna och media måste fortsätta informera. Och lagen måste också börja användas, så människor förstår att det kan få konsekvenser att strunta i att registrera katten, säger hon.

– Vi är stolta och glada över att vi fått igenom lagen om märkning och registrering. Nu måste länsstyrelserna bli mer noggranna i sitt arbete att kontrollera detta och ställa krav på ägare till omärkta katter. Om myndigheten inte tar lagen på allvar sänder det fel signaler till allmänheten, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Text Katarina Hörlin
Foto Linda Bing

Följ lagen & skydda din katt: Registrera den här

Katten kan antingen registreras via Jordbruksverkets e-tjänst eller via blankett. Priset för e-tjänst är 40 kronor och för blankett 100 kronor. Här finns all information: Registrera din katt