Första fallen av afrikansk svinpest har drabbat vildsvin i Sverige

Den fruktade virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar. Den 6 september konstaterade SVA att smittan fanns hos ett av de avlidna vildsvin som hittades utanför Fagersta i slutet på augusti. Sedan dess har ytterligare tolv fall konstaterats.

– Det är helt enligt förväntan att vi hittar fler positiva fall inom området. Sökandet efter kadaver fortsätter enligt plan. Sökområdet kommer att utökas allt eftersom. Det är en svår terräng och de deltagande jägarna gör ett fantastiskt arbete, säger statsepizootolog Karl Ståhl, vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i ett pressuttalande som kom under måndagseftermiddagen.

Det är ännu inte klarlagt hur smittan har kommit till Sverige, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande, där de berättar att berörda myndigheter nu arbetar intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Tillsammans med jägare söker myndigheterna igenom områdena där de avlidna djuren hittats och andra ställen där vildsvin brukar vistas för att få en bild över hur många djur som drabbats.

Jordbruksverket betonar att varken människor eller andra djurslag än vildsvin och gris kan smittas av afrikansk svinpest, men smittan föras vidare via skor, redskap eller fordon. Därför får inga människor vistas i områdena som nu undersöks. Det rör sig om ett 100 000 hektar stort område, vilket klassas som smittad zon. Skogarna får inte beträdas för att plocka svamp eller bär, hundar får inte rastas i skogen och det är exempelvis inte heller tillåtet att jaga.

Statsepizootologen Karl Ståhl meddelade strax efter att det första fallet var konstaterat att även om de i dagsläget inte vet hur smittan kommit in i Sverige och då det är ”ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa” så utgår de från att det har skett genom människor och inte vildsvin.

– Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl.

Landsbygdsminister Peter Kullgren, som under måndagen besöker området, understryker att han har stort förtroende för myndigheternas förmåga att bedöma riskerna.
– Sverige har lång erfarenhet av förebyggande arbete med djurhälsa och smittskydd. Berörda myndigheter, djurhållare och allmänheten är viktiga i detta arbete. Jag vill vara tydlig med att det är viktigt att den information som myndigheterna går ut med uppmärksammas och följs, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett uttalande. 

2007 upptäcktes det första fallet av afrikansk svinpest i Europa, och 2014 i EU. SVA konstaterar att ”sedan introduktionen till EU har smittan spridits kontinuerligt i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad och dessutom har ett flertal hopp i smittspridning skett där smittan plötsligt dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar”.

Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i flera länder i centrala, östra och södra Europa. Den sprids förutom genom att virus fastnat på fordon, kläder, skor eller via livsmedel, också genom direktkontakt mellan smittade och friska grisar. De senaste tamgrisbesättningarna som drabbats finns i Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Kroatien.

Text Katarina Hörlin
Foto Magnus Olsson

Artikeln har uppdaterats den 11 september.

Så drabbas grisarna och vildsvinen som insjuknar

Tre till åtta dagar tar det från att ett djur smittats till dess sjukdomstecken kommer. Samma symtom drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjuka vildsvin drar sig ofta undan vilket gör att de oftast hittas först efter att de har dött, skriver SVA.
Så här visar sig sjukdomen:
• Hög feber
• Förlorad aptit
• Djuren ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
• Diarré
• Andningsbesvär
• Stapplande gång
• Rödlila områden på huden
• Dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar
• Dödsfall
Källor: Jordbruksverket och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Så sprids afrikansk svinpest

Smittan kan färdas mycket långt via mat och produkter med virus i. Även kläder och utrustning som fått smittade djurs kroppsvätskor på sig kan sprida smittan. Släng aldrig kallrökt korv eller skinka så att grisar eller vildsvin kan få i sig det. Smittan kan finnas i dessa produkter. Viruset kan överleva flera år i kylt, fryst, rökt och saltat kött.
Källor: SVA och Jordbruksverket

Läs SVA:s senaste lägesbild från augusti

Här finns den senaste lägesrapporten, den skrevs innan det svenska fallet upptäcktes: Epidemiologisk lägesbild: Afrikansk svinpest 23 augusti 2023