Regeringen föreslår ekonomiskt stöd till minkägare som vill avveckla verksamheten

Under eftermiddagen släppte regeringen nyheten att den tänker ge de minkföretagare som frivilligt vill avsluta sin verksamhet ekonomiskt stöd.
– Äntligen! säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

Den 20 september lämnar regeringen sitt förslag till budgetproposition för 2024. Men redan under onsdagseftermiddagen släppte regeringen nyheten att den tänker föreslå att avsätta totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion.

– Detta ekonomiska stöd kommer möjliggöra för minkföretag att på ett planerat och ordnat sätt avveckla sin verksamhet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, i ett pressuttalande.

Stödet ska enligt förslaget betalas ut till företag efter genomförd avveckling under perioden 2024–2025. Just nu arbetar Regeringskansliet med att ta fram en förordning som anger stödets utformning.

Samtidigt som förordningen tas fram ska djurskyddslagstiftningen ses över. Syftet är att utreda om djurskyddslagen ska ändras så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet.

– Äntligen! Jag tycker att det är rätt väg, att först ge stöd till dem som lägger ner frivilligt och sedan förbjuda.  Vi ser fram emot den utredningen! säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige.

Sverigedemokraterna är överens med regeringen om att föreslå ett stöd för frivillig avveckling, säger Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna i pressmeddelandet, där det ges följande bakgrund till varför förslagen läggs fram:

”Under Corona-pandemin beslutades om förebyggande åtgärder av smittskyddsskäl som negativt påverkade minkföretagens inkomster. Produktionen är förbjuden i flera EU-länder och det är inte omöjligt att ett sådant förbud blir aktuellt på EU-nivå,” skriver regeringen.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock