EU-kommissionens ombudsman får klagomål: Misslyckades att agera för lantbruksdjuren som hålls i bur

I dag fick EU-kommissionens ombudsman klagomål från djurskyddsorganisationer runt om i Europa. Detta efter att kommissionens utlovade djurskyddslagstiftningsskärpning där ett avskaffande av lantbruksdjur i bur skulle ingå ännu inte blivit verklighet.

EU-kommissionen har varken levererat det utlovade lagförslaget som skulle förbättra djurskyddslagstiftningen för EU:s lantbruksdjur eller följt reglerna som gäller kring medborgarinitiativ.

 – Därför har jag i dag skickat in ett klagomål till EU-kommissionens ombudsman. Vi är 30 medlemsorganisationer hos Eurogroup for Animals, EfA, som skickat in varsitt, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.  

Bakgrunden är översynen av EU:s nya skärpta djurskyddslagstiftning som skulle publiceras under tredje kvartalet 2023. I den skulle bland annat ett förbud eller utfasning av de burar som flera lantbruksdjur fortfarande hålls i runt om i Europa ingå. Burförbudet har ett stort stöd i EU, fler än 1,4 miljoner EU-medborgare krävde att burarna skulle stoppas genom medborgarinitiativet End the Cage Age. EU-kommissionen har också flera gånger slagit fast att ett sådant förslag skulle publiceras senast under kvartal tre. September månad avslutar det tredje kvartalet. Men inget hände.

Eurogroup for Animals skrev då till EU-kommissionen för att få veta vad planen för framtiden var, när förslaget plötsligt inte kom som utlovat. De fick inget svar.

I oktober meddelade kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič  att förslaget på ny djurskyddslagstiftning, inklusive utfasningen av burar, inte skulle publiceras. Och i dag, den 23 november, skickade därför medlemsorganisationerna in klagomål till EU-kommissionens ombudsman.
– Vi hävdar att detta är felaktigt skött, eftersom beslutet att inte publicera djurskyddslagstiftningen inte kommunicerades korrekt till de som höll i medborgarinitiativet och dess undertecknare via lämplig webbplats och kanaler, vilket är kommissionens skyldighet att göra. Kommissionen skapade berättigade förväntningar bland EU-medborgare och undertecknarna av medborgarinitiativet men levererade inte. Och detta helt utan lämplig öppen kommunikation! förklarar Eurogroup for Animals i ett pressuttalande.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Detta vänder sig klagomålet emot

EU har underlåtit att agera i enlighet med reglerna som styr de europeiska medborgarinitiativen efter att ha skapat berättigade förväntningar bland europeiska medborgare. Dessa brister är administrativa missförhållande mot bakgrund av EU-förordningen 2019/788 och hotar själva existensen för europeiska medborgarinitiativ som ett instrument för transnationell demokrati. Eurogroup for Animals medlemsorganisationer kräver nu en tidsplan från kommissionen som visar när förbudet och utfasningen av burar för lantsbruksdjuren ska ske.
Källa: EfA

Om End the Cage Age

Medborgarinitiativet End the Cage Age fick fler än 1,4 miljoner underskrifter och skickades in till kommissionen 2 oktober 2020. EU:s medborgare vill se ett slut på att hålla grisar, hönor, getter och andra lantbruksdjur inspärrade i burar.
Läs mer om initiativet här: End the Cage Age