Så undviker du viltolyckor i vinter

Fler än 55 700 djur har hittills i år varit inblandade i viltolyckor på svenska vägar. Vi ger åtta råd för att hindra fler och vad du kan göra om olyckan trots allt sker.

Flest viltolyckor på svenska vägar inträffar mellan oktober och december. Minst 55 787 djur har varit inblandade i viltolyckor i år. 40 377 av dem är rådjur, 5 017 vildsvin och 4 912 älgar, enligt statistiken på Viltolycka.se

Det finns en viss eftersläpning på inrapporterade olyckor, så det kan dessvärre röra sig om ännu fler djur. Viltolycka.se drivs av Nationella viltolycksrådet, NVR, som råder alla trafikanter att alltid vara särskilt observanta i gryningen och skymningen, tidpunkter då många djur är ute och rör sig. Här kommer åtta råd för att minimera olycksrisken:

1. Anpassa hastigheten. En bil som kör i 70 km/timme hinner på torr asfalt med bra bromsar och däck stanna för ett djur som finns 56 meter framför bilen. En bil som körs i 80 km/timme kommer att kollidera med djuret i en hastighet på 48 km/timme. Körs bilen i 100 km/timme sker kollisionen i en fart av 86 km/timme, med en uppskattad bromssträcka på 97 meter innan bilen stannar, skriver Trafikverket.
2. Håll tillräckligt avstånd till fordonet framför.
3. Var extra observant vid åkrar, föryngringsytor och sjöar.
4. Se särskilt upp där viltstängsel börjar eller upphör, råder Älgskadefondsföreningen och förklarar att ”en älg som försöker korsa en väg och stöter på ett viltstängsel följer många gånger detta, och passerar vid första bästa öppning – oftast där viltstängslet slutar eller om en viltgrind står öppen”. 800 mil viltstängsel är uppsatta längs svenska vägar i dag.
5. Kör du i mörker? Håll koll på reflexstolparna som ofta står vid vägkanten. Ser det ut som om en eller flera av reflexerna slocknar eller blinkar kan det bero på att ett eller flera djur passerar eller står vid vägkanten, skriver Älgskadefondsföreningen.
6. Förebygg olyckor! Tipsa om djur vid väg. Ser du vilda djur vid vägen ring Trafikverkets kundservice: 0771-921 921.
7. Ladda ner SOS Alarms gratisapp ”112” som är perfekt vid viltolyckor. Larmar du via den får SOS Alarm automatiskt dina koordinater och en kartbild över var du befinner dig.
– Att ge våra eftersöksjägare en så noggrann utmärkt position som möjligt är en av de
viktigaste förutsättningarna för att snabbt kunna hitta det skadade djuret och, om det krävs,
förkorta dess lidande, säger Jesper Einarsson och Jimmy Låås, Svenska Jägareförbundets och
Jägarnas Riksförbunds representanter i Nationella viltolycksrådet, i ett pressmeddelande.
8. Anmäl alltid fastän du är osäker på om du verkligen körde på djuret eller om du kände att bilen fick kontakt med djuret. ”Även en för trafikanten nästan omärklig kontakt kan vara ett benbrott eller en stor sårskada på djuret”, skriver Trafikverket. Anmälan ska ske omedelbart och märkas upp med viltolycksremsan där kollisionen skedde, enda undantaget är om kollisionen är med vildsvin, björn, lo och varg, enligt Trafikverket, som i desssa fall uppmanar att fortsätta köra 200 meter och först då stanna för att märka ut platsen och omedelbart ringa polisen.

Trafikolyckor med dessa djur måste anmälas


Enligt 40 § jaktförordningen är den som förare av ett motorfordon skyldig att snarast märka ut
platsen och underrätta polisen vid sammanstötning med djur av arterna björn, varg,
järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Källa: Nationella Viltolycksrådet

Ha alltid markeringsremsa i bilen

För mer information om var du kan hämta den klicka här: Hämta markering

Text Katarina Hörlin
Foto iStock & Rolf Schmidbauer, Unsplash
Källor Älgskadefondsföreningen, Trafikverket, Viltolycka.se & NVR