Sällsynt syn: En ko i mjölkproduktionen ger di åt sin kalv

I Sverige finns omkring 300 000 kor som producerar mjölk till livsmedelsindustrin. Endast ett fåtal får ge sina kalvar mjölk. Nu har en gård som låter korna ge di åt sina kalvar belönats.

”Jag har jobbat med djur och djurskydd i många år. Men i dag fick jag se något mycket ovanligt. En mjölkko som ger sin kalv di. Inom mjölkproduktionen skiljs ko och kalv åt efter bara några timmar. Kalvarna hålls sedan ensamma i åtta veckor. Men på Tockarp Ekogård får korna gå till sina kalvar när de vill. Korna mjölkas i robot och mjölken säljs som vanlig ekologisk mjölk. Detta är definitivt framtidens djurhållning!”
Så skrev Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige, efter att hon i september besökt gården som ligger i Blekinge där hon var med när Hedersomnämnande 2023 från Djurskyddet Sverige överlämnades.

Lantbrukarna Lola och Anton Ivarsson fick utmärkelsen för ”sitt innovativa arbete kring kors och kalvars välfärd”.
I motiveringen står: ”Att separera ko och kalv direkt efter födseln har länge varit norm inom mjölkproduktionen, vilket är något Lola och Anton Ivarsson på Tockarp Ekogård beslutade sig för att ändra på. För ett par år sedan tog de steget att investera i ett nybyggt system för att kunna ha kor och kalvar tillsammans i flera veckor. Systemet efterliknar kors och kalvars interaktion i det fria.”
– Vi blev glada och överraskade! Det betyder mycket, man trodde inte att det skulle hända att få ett sådant hedersomnämnande som primärproducent, säger Lola Ivarsson.

Vad säger kollegorna om ert sätt att hålla kor?

– Det har inte alltid varit så lätt att möta kollegor som tycker att det vi gör är mest trams. Men vi står stadigt i vår tanke om att försöka hitta en lösning där vår mjölkproduktion blir så naturlig som möjlig, samtidigt behöver vi ha en inkomst genom korna för att bedriva vår verksamhet. Mjölkproduktion i Sverige bedrivs väldigt fyrkantigt men ibland vågar någon utföra saker annorlunda. Det finns inget som säger att vårt sätt att bedriva mjölkproduktion kommer att bli en norm eller ett krav. Men vi tror att om vi ska dricka mjölk i framtiden får man lyssna till konsumenten, djurskyddsorganisationer och andra aktörer. Att kor och kalvar går tillsammans och kor på bete är just sådant som konsumenterna faktiskt frågar om, säger hon.

2021 startade de sin ko/kalv-lösning.
– Vi har kor som går in i rond tre och kvigor som kalvar nu är födda i systemet. Och vi älskar att titta på samspelet mellan ko/kalv-paren lika mycket nu som när vi startade. Sen kan man säkert göra mer. Systemet måste utvecklas.

Upplägget är att kon går genom mjölkningsroboten, blir mjölkad och sedan visad till ko/kalv-boxen. Hon ger kalven di, pysslar om den innan hon lämnar boxen för att få foder och träffa andra kor.
– Kon bestämmer när den vill göra vad. Från början tänkte vi att ko och kalv skulle gå tillsammans i åtta veckor men det funkade inte alls. Men mellan fyra och fem veckor krävde kalven mer mjölk från mamman, samtidigt som hon började visa att hon inte riktigt ville umgås med sin kalv och lämnade kalven hungrig vilket ledde till att kalven diade hos någon annan.

De flesta kor som används i svensk mjölkproduktion skiljs från sin kalv inom någon timme. I Sverige finns cirka 304 000 kor som hålls inom mjölkproduktionen. Ett fåtal gårdar låter kalven gå med sin ko. Nu vill Djurskyddet Sverige att det i butik ska gå att se vilken mjölk som kommer från kor som fått dia sina kalvar.
– Jag tror att många med mig är beredda att betala extra för mjölk där man vet att ko och kalv inte separerats direkt efter födseln, säger Kerstin Linde, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Text Katarina Hörlin
Foto Privat Tockarps Ekogård