Två personer dömda till fängelse för att sålt insmugglade valpar från Polen

Valparna fördes från Polen för att säljas i Sverige. I flera fall uppgavs de vara svenskfödda. Nu har Helsingborgs tingsrätt dömt två personer till fängelse för grov smuggling och grov olovlig befattning med smuggelgods. En av de dömda uppger att hon importerar polska hundar då rasen fransk bulldog ofta måste förlösas med kejsarsnitt, vilket är billigare i Polen.
 – Anmärkningsvärt. Att föda upp hundar som inte kan föda sina valpar naturligt är både ett brott mot svensk djurskyddslagstiftning och djupt oetiskt, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Åklagaren åtalade tre kvinnor för att vid sexton tillfällen från maj till december 2020 ha smugglat in sextio valpar från Polen till Sverige och sålt dem för ett sammanlagt värde av 1 186 000 kronor. Rättegången hölls i Helsingborgs tingsrätt.

Raserna var fransk bulldog och i ett fall en pomeranian. Valparna hade blivit id-märkta hos en polsk veterinär, men födelsedatum i deras pass var felaktiga. Enligt åklagaren uppgav kvinnorna i de flesta fall till köparna att valparna fötts i Sverige. De hade också med sig en tik, som de påstod vara modern, när köparna hämtade sina valpar.

Nästan fyrtio köpare har hörts i målet. Flera av dem har via annonser på Blocket kommit kontakt med och köpt valpar av kvinnorna. Åklagaren punktar i detta spretiga mål upp sexton tillfällen när valpar i olika kullar förts in i Sverige.

De sju valpar som fördes in i maj 2020 från Polen såldes vidare i juli. Valpköpare vittnar om hur de köpt valpar i lägenheter, på parkeringsplatser och i en stuga i skogen. Ofta fanns tiken med som säljarna uppgav var valparnas moder.
”Tiken satt på trappan, de sa att hon var mamman men att hon var trött på valparna” säger en köpare. En annan mötte säljarna på en parkeringsplats för att hämta sin valp och då satt tiken i bagageluckan. Flera av valparna fick senare opereras för ”cherry-eye”, ”körsbärsöga” som orsakas av att en körtel i ögat svullnat upp.

I september stoppades en transport i tullen och samtliga sexton valpar av rasen fransk bulldog som fanns i transporten avlivades. I veterinärjournalerna för dessa valpar står, enligt domslutet:
”I passen anges att valparna fötts 11 och 12 maj, dvs de ska ha 17 veckors ålder i dag. Det anges att han rabiesvaccinerats efter 12 veckors ålder och skickats till Sverige tidigast tre veckor efter vaccination. Chipnummer på valparna kollat av tulltjänstemän och korrelerar med passen. I förhållande till tandutveckling är valparna dock inte 17 veckor gamla. Omedelbar bedömning 6-8 veckor, dvs mjölktänder ej helt framvuxna. På en 17 veckors valp borde åtminstone incisiverna på vissa ha börjat lossa eller även några permanenttänder vara i frambrott. Därmed uppfyller de inte kraven för införsel och undertecknad kan intyga att passen därmed är datumförfalskade i förhållande till födelsedatum.”

Av dessa avlivade sexton valpar slog rätten fast att fyra kunde knytas till en av kvinnorna. Hon ska ha importerat dem med syfte att sälja. Själv hävdar hon att hon trodde villkoren för att få föra in dem var uppfyllda. De andra tolv valparna, som enligt henne den andra kvinnan beställt, har rätten inte kunnat binda till den andra kvinnan.

Domslutet redogör för de snåriga inbördes relationerna mellan de tre kvinnorna och deras transaktioner via kontanter, utlånade swish-nummer och Blocketannonskonton.

En enig rätt landar till slut i att en av kvinnorna helt frias för brott gällande valparna, medan de två andra döms för att ”i varierande grad varit inblandade i den efterföljande hanteringen av valparna”. Den ena kvinnan döms till fängelse i ett år och två månader för grov olovlig befattning med smuggelgods i sex fall gällande totalt 35 hundar. Den andra kvinnan döms för grov smuggling i ett fall avseende fyra hundar och grov olovlig befattning med smuggelgods i fyra fall gällande totalt 17 hundar till ett fängelsestraff på ett år.

– Olovlig befattning med smuggelgods är ett lika allvarligt brott som smuggling eftersom det utgör en i praktiken nödvändig komponent för införsel i större skala, säger rådmannen Therese Larsson Dozet i ett uttalande på Helsingborgs tingsrätts hemsida.

En av kvinnorna ska enligt vad hon själv berättat under rättegången ha fött upp franska bulldogs i Polen. Först skötte hon transporterna själv, säger hon, och anlitade sedan ett företag. Domen refererar vad hon uppgett:
”Enligt riktlinjerna från SKK får fransk bulldog endast ha en viss färg. Andra färger
blir därför eftertraktade och dyra. Exempelvis sålde hon en valp från Polen
med färgen merle i november 2020 för 35 000 kr. Vid uppfödning i Polen är
omkostnaderna lägre och det går därmed att hålla ner priserna. Som regel blir
det kejsarsnitt på franska bulldogs och det är billigare i Polen.” står det i referatet.

 – Det är anmärkningsvärt att en av de åtalade anger att hon övergått till att importera polska hundar i stället för att föda upp de i Sverige för att rasen oftast behöver förlösas med kejsarsnitt, vilket är billigare i Polen. Att föda upp hundar som inte kan föda sina valpar naturligt är både ett brott mot svensk djurskyddslagstiftning och djupt oetiskt, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Hon har tagit del av domen och betonar att det är bra att personer som ägnar sig åt hundsmuggling lagförs.
 – Men det här är bara toppen av ett isberg. Hundsmuggling är inte bara en risk för både djurs och människors hälsa, utan har också oftast sitt ursprung i ett stort djurlidande. Vi hoppas att EU:s nya lagförslag om märkning och registrering av hundar kan hjälpa till att minska antalet djur som smugglas inom EU, säger Emma Brunberg.

Text Katarina Hörlin
Foto Mike Tinnion, Unsplash