Förbud mot slakt utan bedövning kränker inte religionsfriheten

Alldeles nyss meddelade den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter att det förbud mot att slakta djur utan bedövning som införts i två belgiska regioner varken kränker religionsfriheten eller diskriminerar. Djurens välfärd ska gå först.

Nyheten släpptes av den belgiska djurskyddsorganisationen GAIA, vars ordförande Michel Vandenbosch säger att det här är en av de lyckligaste dagarna i hans liv som djuraktivist.

– Detta beslut bekräftar att kampen för större respekt för djur är legitim. Beslutet banar väg för ett förbud i Brysselregionen, den enda regionen i landet som tillåter detta, säger han i ett uttalande på GAIA:s hemsida.

Regionerna som infört förbud mot slakt utan bedövning är Flandern och Vallonien. I Flandern trädde förbudet i kraft i januari 2019 och senare samma år införde Vallonien sitt. Beslutet riktar sig främst mot de former av kosher- och halalslakt av djur där bedövning inte använts. Ärendet har tidigare prövats i EU-domstolen som avvisat religiösa gruppers invändningar mot förbuden i de båda belgiska regionerna.

Dock är det fortfarande tillåtet att av religiösa skäl avliva djur utan bedövning i Brysselregionen, skriver GAIA, som konstaterar att hundratals djur fortfarande slaktas vid medvetande varje dag i Anderlechts slakterier. Dessutom lider ytterligare tusentals får samma öde varje år. Men med den nya domen i ryggen finns hopp om förändring.

– Bra nyheter för djuren. Slakt utan bedövning är ett fruktansvärt djurplågeri och bör inte kunna accepteras av några skäl. Bra att domstolen fattat detta beslut, förhopppingsvis kan det innebära att slakt utan bedövning förbjuds i resten av Belgien nu och att det sedan sprids till fler länder! säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

I Sverige är det sedan 1937 förbjudet med slakt på obedövade djur. Jordbruksverket skriver på sin hemsida att ”Alla djur som slaktas i Sverige måste bedövas först. Därmed är det bara tillåtet med religiös slakt om djuren är bedövade innan de slaktas. Slakt­metoder där djuren inte bedövas före slakt är helt förbjudna i Sverige”.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs mer om de svenska reglerna här: Förbjudet att slakta djur utan bedövning

Så skriver ECHR i beslutet

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter skriver i sitt beslut som kom i dag, den 13 februari, att:
”Ingen kränkning av artikel 9 (kring religionsfrihet) i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, och inte heller har brott mot artikel 14 (förbud mot diskriminering) skett av de belgiska regionerna Flandern och Vallonien som förbjudit slakt utan föregående bedövning.”
Källa: ECHR