Licensjakten på lodjur anmält till EU-kommissionen

Den svenska licensjakten på lodjur bryter mot reglerna i art- och habitatdirektivet. Det anser Svenska Rovdjursföreningen som i fredags anmälde Sverige till EU-kommissionen.

– Det svenska regelverket om licensjakt på lodjur strider mot EU-rätten. Vi har i flera år försökt få gehör hos svenska domstolar för att den svenska tolkningen är fel, men utan resultat. Nu väljer vi att gå vidare och ta frågan till EU, säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till anmälan är att lodjur listas i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. Lodjuren tillhör de arter som ska garanteras ett strikt skydd mot avsiktligt dödande enligt artikel 12 i direktivet, skriver Svenska Rovdjursföreningen och förklarar att:

”Jakt innebär ett avsiktligt dödande och är alltså inte tillåtet, utom som skyddsjakt på problemindivider. Ändå genomför Sverige årlig jakt på hundratals lodjur. ( – – – ) Sverige har valt att tolka en bestämmelse (artikel 16.1 e) om när man får göra undantag från det strikta skyddet som att det är tillåtet med jakt på lodjur för att minska lokala bestånd. Enligt den bestämmelsen är det endast tillåtet med undantag i form av `insamling och förvaring av enstaka exemplar´ under strängt kontrollerade förhållanden och i begränsad mängd. Det saknas helt stöd för årliga jakter på hundratals individer.”, enligt Svenska Rovdjursföreningen, som slår fast:

”Av EU-domstolens praxis framgår att ändamålet med ett undantag måste ha stöd i direktivets syfte. Att minska antalet lodjur strider mot direktivets syfte. Vad en länsstyrelse har ansett är ett lämpligt antal lodjur i länet är oväsentligt. Dessutom är jakten kontraproduktiv för samhället i stort och motiveras enbart av en efterfrågan på jakt.”

Vad anser Djurskyddet Sverige om anmälan?
– Vi menar, precis som Svenska Rovdjursföreningen, att beslut om licensjakten bryter mot art- och habitatdirektivet, som inte införlivats i svensk lag fullt ut. Jakten på lodjur genomförs dessutom när djuren är i en mycket känslig period, i deras parningstid. Dessutom jagas de med hundar och i vissa län är det tillåtet att använda fällor i jakten. Det finns enorma välfärdsproblem för lodjuren i samband med jakten, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Vid årets licensjakt fick 143 lodjur enligt beslut från 14 länsstyrelser skjutas. Jakten får pågå till den 15 april i det norra rovdjursförvaltningsområdet och i övriga områden till 31 mars. Men redan några dagar efter jaktstarten den 1 mars avlystes licensjakten i flera län, dels då kvoten redan var fylld, dels efter att det förekommit ”för många slarviga skott och risk för överskjutning” vilket Jaktjournalen rapporterade hade hänt i Gävleborgs län.

Totalt har tre åtalsanmälningar gjorts av länsstyrelserna i Gävleborgs, Jönköpings och Kronobergs län mot enskilda lodjursjägare, skriver Svensk Jakt. I Jönköpingsfallet ska det gälla att fordon använts felaktigt och i Kronoberg att ett lodjur skjutits i ett naturreservat.

Text Katarina Hörlin
Foto Zdenek Machacek Unsplash

Så resonerar länsstyrelserna

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.
Källa: Länsstyrelsen Värmland