Storbritannien förbjuder export av levande djur

Brittiskt djurskydd tog flera kliv framåt den 20 maj. Då antogs lagförslaget att förbjuda export och därmed långa transporter av levande nötkreatur, hästar, får, getter och grisar.
– EU borde definitivt följa efter, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Exakta siffror på hur många djur som berörs av den nya brittiska lagen är svåra att få fram, men uppskattningsvis kan det ha exporterats upp till 2,5 miljoner levande djur per år från Storbritannien, skriver tidningen Dairy Global.

Förbudet gäller export av levande djur från England, Skottland och Wales. Tack vare denna lag sällar sig Storbritannien till Australien, Nya Zealand och Brasilien som redan begränsat sin export av levande djur.

Transporterna innebär en stor press för djuren, som inte sällan stressas, skadas och avlider under dessa krävande resor. Storbritanniens miljöminister Steve Barclay är stolt över att ha några av de högst ställda djurskyddsreglerna i världen, säger han till Dairy Global.

– Vår nya lag använder friheten som uppstod efter Brexit för att leverera ett av våra manifeståtaganden och stärka reglerna genom att förhindra export av levande djur för slakt och uppfödning vilket orsakar djur onödig stress och skada, säger han till tidningen, som även talat med djurskyddsorganisationen RSPCA:s Chris Sherwood, som är lycklig över att efter mer än 50 års kamp äntligen få se ett exportförbud.

– Detta innebär att brittiska djur inte längre kommer att skickas på ansträngande resor utomlands för ytterligare uppfödning och slakt under trånga och dåliga förhållanden med liten eller ingen tillgång till foder eller vatten.

Också Djurskyddet Sveriges Anna Lundvall välkomnar förbudet.
– EU borde definitivt följa efter och förbjuda export av levande djur för slakt och uppfödning. Det är mycket påfrestande för djur att transporteras, säger Anna Lundvall, som för Djurskyddet Sveriges räkning kommenterat det förslag som EU-kommissionen lämnat på nya regler för djurtransporter i EU.
– Där påpekar vi att det visat sig att europeiska medborgare vill få stopp på export av levande djur. I förslaget som nu ligger finns striktare regler vad gäller kontroll av transporter till tredje land, men det säger även att transporttid till sjöss inte ska räknas in i den totala transporttiden, vilket är rent förkastligt.

Det brittiska exportförbudet gäller ej fjäderfä och lagen tillåter fortfarande att tävlingshästar exporteras.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Australiskt förbud mot fårexport till sjöss

Samtidigt kommer beskedet att Australien ska ha fasat ut all fårexport med levande får till sjöss senast 1 maj 2028.
– Vi ger fårproducenterna och leveranskedjan förutsägbarhet genom att lagstifta om datumet, sa jordbruksminister Murray Watt i ett uttalande, enligt nyhetsbyrån Reuter.
Kritiken är dock stor från fårägarna, som hävdar att det kommer att drabba landsbygden och innebära en hög arbetslöshet. De får dock stora summor i avvecklingsbidrag från staten under fem år. Och för fåren är det positivt att de väldokumenterat långa, varma och plågsamma transporterna till sjöss avvecklas.