Flera förslag på hur hundsmugglingen ska stoppas

ALMEDALEN. Hundsmuggling genererar enorma vinster åt kriminella aktörer. Priset betalas av tiken som exploateras som avelsmaskin och valparna hon föder. Det finns sätt att stoppa det.

Hur stoppas hundsmugglingen? Den frågan ställde Djurskyddet Sverige och Hundstallet under sitt morgonseminarium i Almedalen i onsdags. På plats i panelen var Hundstallets Karolina Lasses, Djurskyddet Sveriges Emma Brunberg och Gröna Arbetsgivares Emma Terander.

Moderatorn Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare, ledde samtalet om detta komplexa problem, vars omfattning av naturliga skäl inte går att säga exakt.
– Endast en liten del upptäcks. 2022 stoppades 552 hundar av den svenska tullen. Men när de stoppas vid gränsen får smugglarna ibland en chans att välja att åka tillbaka med hundarna. Tyvärr leder det endast till att smugglarna försöker ta sig in vid en annan gränsövergång, sa Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Fortfarande försöker smugglarna ta in valpar, som saknar vaccinationer och har fötts upp i misär, genom att trycka in dem i lådor och små burar som göms i fordonet. Men nya metoder utvecklas: Förfalskade pass, felaktiga chip och oriktiga uppgifter i handlingarna.
– Ibland kan de ha en tik och en hane av samma ras här i Sverige, som de hävdar är föräldrarna när de låter valparna chippas i Sverige eller när de ska visa hundköparna vilka föräldrarna är. Smuggelhundar säljs inte längre bara från bakluckan på parkeringsplatser. Det är svårt att komma åt, sa Emma Brunberg.

I dag är all personal som handskas med hundar på Hundstallet vaccinerade mot rabies.
– Så var det inte för tio år sedan, men ett måste nu, sa Karolina Lasses, chef för avdelningen Hundvälfärd på Hundstallet.

Rabies är en 100 procent dödlig sjukdom. Den som väl smittats kan inte botas, det gäller både djur som människor. Dessvärre handlar det numera inte om rabies ska komma till Sverige via hundsmugglingen, utan när, berättade Emma Terander, chef för Arbetsmarknad hos Gröna Arbetsgivare, där djursjukvårdens branschorganisation Svensk Djursjukvård ingår.
– Det är en tidsfråga säger veterinärerna. Det har varit alldeles för många misstänkta fall. Läget är mycket allvarligt. Rabies är worst case scenario, men det finns ju många andra grundvaccinationer som det anges att valpen har men där man inte vet. Valparna kan ju dessutom ha fått sjukdomar under transport, som mask. Om de inte är vaccinerade finns flera risker för djurhälsopersonalen men också för andra hundar.

En valp får inte vaccineras för rabies innan den är tolv veckor. Därefter dröjer det ytterligare 21 dagar innan vaccinet verkar, vilket innebär att en valp som är född utomlands måste vara minst 15 veckor gammal när den säljs om alla vaccineringar ska vara klara.

Veterinärer kan möta insmugglade hundar när de blivit sjuka eller när de ska chippas.
– Ofta börjar veterinärerna ana att något är fel: valparna kan vara för unga, inte de 15 veckor som krävs, eller att chipnumret kanske inte stämmer med id-numret i valpens pass. Det händer att svenska gamla chip säljs utomlands av mindre nogräknade personer, berättade Emma Terander.

Hundstallet tar när de har plats in hundar från privatpersoner. Av de privata ansökningarna var under en period var femte hund utlandsfödd.
– Där är det ganska ofta oklar bakgrund. Det saknas sidor i passet eller chipnumret går inte ihop med ursprunget. De hundarna tar vi naturligtvis inte in, utan vi informerar ägarna om att här är det någonting som inte stämmer. Då hör vi oftast inte ifrån dem igen, sa Karolina Lasses.

Det kan också vara veterinären som fattar misstanke vid en åldersuppskattning.
– Då larmar vi myndigheterna om att här finns det en hund som ni måste hantera som ett smittskyddsfall.

Förutom att valparna kan vara svårt medtagna och sjuka är riskerna för smittor i sig så stora att drastiska åtgärder krävs. Ofta är enda utvägen att valpar som förts in illegalt avlivas. Finns andra sätt än avlivning?
– Karantän pratas det om, att valpen vaccineras här och sedan sitter isolerad i karantän. Men då får de ingen chans till socialisering och det blir plötsligt ytterligare ett djurvälfärdsproblem. Med tanke på debatten om farliga hundar som är aktuell i dag: Vad får vi för hundar som inte socialiseras under sin viktigaste tid? frågade Emma Brunberg, som också varnade för att om samhället bjuder uppfödarna på en karantän göder vi den illegala marknaden.
– Ska karantän användas måste ägaren själv betala för karantänen så att det blir ekonomiskt kännbart.

Alternativet med hemkarantän är inte heller en optimal lösning.
– Det sker för få kontroller av att reglerna följs, sa Emma Brunberg.

Även Karolina Lasses betonade att låta en ensam valp sitta isolerad i karantän i flera veckor är inte ett acceptabelt sätt att hålla hundar på.
– Valpar ska inte sitta ensamma. De behöver social kontakt med både människor och hundar.

Vem kan då stoppa hundsmugglingen?
frågade moderatorn Åsa Hagelstedt.
– Som hundköpare måste man vara väldigt påläst. Besök hunden i sin hemmiljö, besök den i kenneln, ställ många frågor till uppfödaren och säljaren innan du träffat valpen. Det kan vara svårt att göra när du väl träffat valpen och börjat gulla med den! Begär besiktningsprotokoll. Har den förts in från utlandet kontrollera pass och stämplar. Betala inte kontant, sa Emma Terander.

Det är inte märkligt att någon som ser en söt liten valp som man kanske dessutom misstänker har farit illa vill rädda den.
– Men man räddar inte en tik som exploateras som avelsmaskin om man räddar en valp. Visst är det fint att kunna rädda en valp men det är inte roten till problemet, sa Karolina Lasses.

Tvärtom blir köpet en signal att den illegala verksamheten lönar sig. Varje såld valp blir ett incitament för de kriminella uppfödarna att fortsätta låta en tik leva under miserabla förhållanden och föda valpkull efter valpkull.
– Hur vi än gör får det inte gynna den kriminella verksamheten som ligger till grund för det. Det måste kosta dem något. Tyvärr kan man bli en nyttig idiot: man tycker kanske att man gör något gott om man räddar en valp genom att köpa den. Men det är inte bara den här kullen som är här det gäller. Det är hårt och fruktansvärt men vi måste strypa tillgången på pengar till de kriminella, sa Emma Terander.

Alla blivande valpköpare måste göra sin research. Samtidigt är det väldigt svårt, underströk Karolina Lasses.
– Vad gäller att kontrollera pass och andra handlingar, vi på Hundstallet gör det mycket och jag kan säga att det är inte så lätt. Köper man en utlandsfödd hund är det därför klokt att få hjälp att byta till ett svenskt hundpass. En veterinär kontrollerar då att allting stämmer i handlingarna.

Karolina Lasses vill se krav på att uppfödaren också registreras i samband med att valpen id-märks och ägaren registreras.
– Då har man en spårbarhet, oavsett om hunden säljs fyra gånger kan man nysta sig tillbaka till att kunna se om det här är en hund som är född i Sverige. Då har man en historik.

Almedalspanel i solen.
Panelen: Emma Brunberg, Emma Terander, Karolina Lasses och Åsa Hagelstedt.

Problemet är globalt.
– Det inget vi enbart kan lösa i Sverige, utan vi måste lösa det i Europa tillsammans. Just nu finns ett förslag till EU-förordning om välfärd och spårbarhet för hundar. Ett förslag är att alla hundar ska id-märkas och registreras innan försäljning och att det införs fler obligatoriska kontroller av uppfödare, sa Emma Brunberg och fortsatte:
– Jag tror inte att det räcker, utan alla katter och hundar måste omfattas, inte bara de som ska få nya ägare. Det måste vara landskoder på chippet och jag tror att man måste sätta ännu mer press på annonssajterna att ta in system med dubbelverifiering, som gör det omöjligt att annonsera ut en hund om man inte själv står som ägare. Så fort annonsen sätts ut går det en automatisk förfrågan till den som hunden är registrerad på. Det innebär att du bara kan sälja en hund som är chippad, registrerad och som du faktiskt äger själv.

Så vill panelen stoppa hundsmugglingen

 • Lagstifta om dubbelverifiering
  Alla annonssajter ska kräva att den som lägger ut en annons om en hund också är dess ägare. Innan annons läggs ut ska annonsören bevisa att hunden är chippad och registrerad på denne.
 • Kännbara straff att inte ägarregistrera sin hund
  Det är ett vitesbrott i dag, men det rör sig inte om så stora summor. Det behövs någon typ av straffsats som blir kännbart istället. Alla förstår inte att en ochippad hund utan registrerad ägare, som springer bort, avlivas.
 • Släpp inte in eller tillbaka hundarna vid gränsen
  Tullen måste få mer resurser, endast en bråkdel av smugglarna upptäcks.  Samarbetet mellan tullen och länsstyrelsen måste skärpas. Saknar valparna korrekta papper måste de oftast avlivas. Om karantän ska vara ett alternativ så måste detta bekostas av ägaren till hunden. Annars främjas den illegala verksamheten.
 • Begränsa tiderna för införsel av hundar
  Man kanske inte ska låta hundar passera gränsen in i Sverige dygnet runt utan bara ha vissa bestämda tider när distriktsveterinär är tillgängliga och till exempelvis kan bedöma valpens ålder.
 • Samarbete över landsgränserna
  Sverige kan inte ensamt lösa problemen. Det måste till samarbete mellan länderna. Ett första grundläggande steg är obligatorisk id-märkning och registrering för alla hundar och katter inom EU.
 • Samarbeta mer över myndighetsgränserna
  Det finns redan, men samarbetet mellan Skatteverket, Jordbruksverket, Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen, Polisen och Tullverket måste bli större. Resurserna till detta måste öka. Utöver djurplågeriet rör det sig om en enorm ekonomisk brottslighet.

Blivande hundköpare – så gynnar du inte hundsmugglarnas plågeri

 • Var beredd på att metoderna är sofistikerade
  Om säljaren är öppen med att hundarna är utlandsfödda tror många köpare att de hittats av ett gäng entusiaster som bara vill valparna väl och råkat göra fel med handlingarna vid införsel. Problemet är mycket större än att bara köpa små söta valpar, du riskerar att stötta grov kriminalitet där hundsmugglingen ingår som en del. Personerna bakom vill kringgå lagen. Kontrollera mycket noga så långt tillbaka du kan varifrån hundarna kommer.
 • Minsta lilla dåliga magkänsla – avstå köp
  Det är inte så lätt för någon som köper sin första hund och det är ännu svårare nu i och med att man inte säljer de här hundarna på parkeringsplatserna längre. Men följ din magkänsla, lita på den.
 • Ha inte bråttom
  Gå inte på en till synes snabb affär som dessutom är lite för billig. Valpen behöver inte vara så mycket billigare än andra valpar, men lite billigare och att det går snabbt – det är varningstecken. Tänk inte att du måste tajma in valpköpet till din semester, utan var inställd på att faktiskt få stå i kö för en valp och hinna kontrollera alla papper och ställa frågor.
 • Var bökig
  Ju mer man frågar och dessutom är återkommande med sina frågor och kräver av uppfödaren att få se alla papper desto mer drar säljaren öronen åt sig om det inte stämmer. Var bökig.

Text Katarina Hörlin
Foto Tullverket & Katarina Hörlin

Läs hundsmugglingsrapporten här

Handeln med smuggelhundar går hand i hand med annan brottslighet. Läs mer i Tullverkets, Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens rapport från 2022: Oredovisad försäljning och smuggling av hundar

Fler tips till blivande valpköpare – stötta inte smugglarna

Både Jordbruksverket och Djurskyddet Sverige har sammanställt tydliga tips på hur man undviker att riskera att köpa en hund som smugglats in.
Här är länk till Jordbruksverkets råd: Skaffa hund på ett tryggt sätt
Här finns Djurskyddet Sveriges tips: Köp inte en smuggelhund