Aviagen SweChick

Avel i kycklingindustrins tjänst

Få typer av avel har gett så snabba genetiska förändringar som när avelsföretagen på 1950-talet började avla fram slaktkycklingar. Men det har fått konsekvenser för djurens hälsa och en... Läs mer »