Färre registrerade hundar

Färre hundar registrerades 2023

Antalet nyregistrerade hundar hos Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket, SJV, har minskat, visar den senaste statistiken. I fjol nyregistrerades 44 706 hundar i SKK:s register. För två år sedan, 2022,... Läs mer »