professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa