Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur.