Hur agera vid huggormsbett?

För ca 13 år sedan fick vår hund ett huggormbett i nosen. Hon fick då två injektioner, en med kortison, en med antibiotika. Vad jag förstår blev hon helt återställd, men inga prover togs. 2011 fick vår nuvarande hund (finsk spets 5 år) också ett huggormbett i nosen. Hunden blir inlagd, får dropp samt smärtstillande. Veterinären ville varken ge antibiotika eller kortison. Hur skall den enskilde djurägaren agera vid huggormsbett? Hur är veterinärens policy idag angående ormbett? Törs vi låta bli att ge kortison?

Svar:
Policyn idag är att inte generellt ge cortison vid huggormsbett (dock kan det i vissa fall vara indicerat). Bakgrunden till detta är att det finns studier som visar ökad snarare än minskad dödlighet bland de hundar som behandlats med cortison.
Problemet är att hundar som blir huggormsbitna ofta svullnar kraftigt, och många tror att detta kan vara dödligt (framförallt om de svullnar i andningsvägar). Det är dock inte detta som är livshotande i den absoluta majoriteten av fall. Det allvarliga med ormbett är de senreaktioner som kan drabba hundarna av ormgiftet, framförallt blodkroppssönderfall och hjärtpåverkan. Det är dock långt ifrån alla hundar som utvecklar allvarliga senreaktioner. Enligt en äldre svensk studie dör ca 4 procent av huggormsbett, den absoluta majoriteten får alltså inte allvarliga senreaktioner.
Det enda som har en bevisad effekt mot ormgiftet är ormserum, vilket dock är en dyrbar behandling. Veterinärer som arbetar med intensivvård har fastställt en lång rad kriterier för vilka hundar som bör ha serum, eftersom det inte är kostnadseffektivt att ge det till alla. Problemet ligger också i att serum bör ges innan senreaktioner uppstår, det är alltså en balansgång där det krävs kvalificerade överväganden.
Rådet är alltså: uppsök veterinär vid ormbett för att få en bedömning och ge inte cortison förebyggande. Om hunden verkar dålig, ta dig till ett djursjukhus med intensivvård och tillgång till ormserum så att bedömning kan göras om lämplig behandling.

Torkel Falk
Veterinär och ordförande i Djurskyddet Helsingborg


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga