Hur ofta behöver jag avmaska min hund?

Min hund Bella är en 3 årig labradortik. Jag har funderat hur ofta jag behöver avmaska henne. Jag undrar även hur jag kan upptäcka att Bella har mask?Agneta Berglund

Svar:
Rekommendationerna vad gäller avmaskning av hundar har ändrats en del de senaste åren. Förr avmaskades vuxna hundar rutinmässigt en gång årligen. Man har frångått denna rekommendation eftersom parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel vilket innebär att läkemedlen blir verkningslösa.

Idag rekommenderas avmaskning hos vuxna djur endast när din hund visar tecken på en maskinfektion. Detta kan vara diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem eller ett nedsatt allmänbefinnande. Var då uppmärksam om du kan se mask i hundens kräkningar eller avföring. Misstänker du en maskinfektion rekommenderas ett veterinärbesök. Du bör ta med dig ett avföringsprov där du har samlat avföring från flera tillfällen, två till fyra stycken.

De vanligaste maskarter hos hunden är spolmask eller bandmask. Spolmask som är gulvita maskar med upp till 15cm längd förekommer främst hos valpar och unghundar. Bandmask är platta och består av flera segment som lätt delar på sig. Segmenten ser ut som risgryn och kan ibland ses vid analöppningen hos den infekterade hunden. Denna typ förekommer främst hos jakthundar som äter rått kött eller inälvor från vilt.

Har du konstaterat att din hund har mask kan du köpa ett avmaskningsmedel receptfritt på ditt apotek. Du bör välja ett avmaskningsmedel som bara är effektivt mot just den maskart din hund har – detta för att förebygga resistensutveckling. Väg din hund och dosera efter vikt – är det svårt ska du hellre ge lite för mycket än för lite av avmaskningsmedlet.


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga