Måste hundar träffa andra hundar?

Jag har en Beagle som är ett år. Jag tycker att det är besvärligt att träffa andra med hund när jag går ut med honom. Och jag är rädd att han ska bli skadad av dem när de vill leka. Det har blivit så att jag försöker gå ut på tider då andra inte är ute men folk har sagt till mig att det är viktigt att han får träffa andra hundar. Stämmer det och varför i så fall? Jag leker själv mycket med min hund, kan inte jag räcka som sällskap?

Svar:
Hur viktigt det är för en hund att få träffa andra hundar varierar mellan olika hundar. För en ung och lekfull hund är umgänget med andra hundar ofta viktigt. Detta både för att hunden ska utveckla ett bra språk och för den stimulans och möjligheter till lek som det ger. Samtidigt är det väsentligt att hitta ”rätt” hundkompisar som passar ihop med ens hund och där riskerna för bråk är små. Ofta umgås hundar av samma typ och storlek lättare med varandra än när skillnaderna är alltför stora.

Du skriver att det är besvärligt att träffa andra hundar. Vad gör din hund då, är han ivrig och drar i kopplet eller skäller han på andra hundar? Om din hunds beteende är ett tecken på att han gärna vill komma fram, skulle det kunna bli lättare om han regelbundet fick träffa hundar. Du skriver också att du är rädd för att han ska bli skadad – har det hänt något som gör att du har dåliga erfarenheter av möten med hundar? Jag tror att det skulle hjälpa om du vid några tillfällen fick se att det gick bra och att din hund uppskattade att få träffa andra hundar.

Visst är det mest avgörande för att en hund ska må bra att vi själva ägnar mycket tid åt samvaro och att vi gärna leker med vår hund. Men för många hundar tillför umgänget med andra hundar en dimension som vi människor inte kan ge dem. Så när det är möjligt är det bästa att våra hundar kan få umgås med både sina artfränder och oss människor.

Kerstin Malm,
Filosofie doktor i hundars etologi

 

 


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga