Min ena katt attackerar den andra!

Jag har fem katter som alltid har lekt och kommit bra överrens. Men sedan ett halvår har den äldre hankatten, 10 år, börjat attackera en av våra honkatter som är två år. Han kan sitta och vänta ut henne, vid dörren till exempel och så hoppar han på och biter henne hårt. Vi kan inte komma på att vi har ändrat något hemma det senaste halvåret. Matskålen är på samma ställe, likaså lådan. Bägge är kastrerade. Vi bor på landet så de går ut om de vill. De andra tre katterna låter han vara helt och hållet, det är bara henne han ger sig på. Vad beror detta på och hur kan jag lösa det?

Svar:
Risken för problem ökar med antalet katter i samma hushåll. Även i en konstant grupp kan den sociala dynamiken förändras över tid. Det är lätt att missa den subtila kommunikation som sker mellan enskilda kattindivider. Din två-åriga katthona kan ha ändrat sitt beteende mot andra individer i gruppen, i och med sin ökande sociala mognad som accentueras mellan 2-4 års ålder. Det kan vara flera bakomliggande faktorer till hankattens aggression mot tvååringen. Hur ser hans förhållande till andra katter i gruppen ut? Är det tydligt att han är avspänd i närheten av var och en av dessa? Om det finns spänningar mellan honom och någon annan individ kan det aggressiva beteendet vara omriktat mot en mindre erfaren individ, som t.ex. tvååringen. Titta noga efter hur hanen beter sig mot de andra, det kan vara där problemet egentligen finns. Det kan också vara någon katt ute som stör honom. Det viktigaste nu är att minska konkurrensen om resurser för att minska eventuella spänningar i gruppen. Sätt ut flera mat- och vattenskålar på olika platser, öka på antalet toalådor och öka inte minst ut attraktiva upphöjda liggplatser som katterna lätt kan ta sig både upp och ner ifrån. Ägna också mer positiv uppmärksamhet åt hanen så att hans känsla av trygghet ökar. Om attackerna leder till att tvååringen blir rädd för att röra sig fritt i hemmet måste man separera katterna och långsamt göra om hela processen med introduktion.

Ingrid Redbo
Etolog


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga