Min ena katthona attackerar den andras unge!

Hej!

Våra honkatter födde med cirka fyra veckors mellanrum. Tyvärr dog två från vardera kull. Mimmi har två levande kattungar och Saga en. Nu är problemet att Mimmi går till attack mot Sagas lilla My så fort vi vänder ryggen till!! Det ser fruktansvärt brutalt ut och vi försöker verkligen se till att Mimmi inte får komma i närheten av henne. Sagas kattunge är leveransklar 21 maj. Men min fråga är varför gör Mimmi så här?

SVAR: Jag beklagar att båda katthonor förlorade ungar. Ett hårt slag.
Tyvärr är det svårt att ge ett svar då flertalet orsaker kan ligga bakom situationen. Mer information kring hur attacken ser ut, katternas relation, tidigare erfarenheter och hemmiljö hade krävts för detta. Lösningen jag ser är att fortsätta hålla honorna separerade tillsammans med sina ungar. Men, med övervakad lektid för kattungarna eftersom detta är viktigt för deras sociala utveckling.

Med grund i tidigare forskningsstudier ska jag beskriva möjliga orsaker. Trots ursprung i en ensamlevande art händer det att honor inom en social grupp slår samman kullar och diar gemensamt. Nyckeln är att de ser sig tillhöra samma sociala grupp. Troligtvis gör dina honor inte det. En konflikt mellan katthonorna skulle kunna resultera i att My, en svagare individ, blir offret då omriktad aggression är vanligt hos katt. Men tidigare studier som visar att katthonor relativt enkelt accepterar okända kattungar som egna, samt anekdoter från uppfödare där katthonor tar ungar från varandra till sin egen kull, talar emot detta.

Utöver utfallen mot My, är Mimmi en bra mamma? Vissa honor lämpar sig inte för avel och detta kan ha att göra med kattens temperament såväl som tidigare erfarenheter. Till exempel om katthonan är ung, oerfaren eller själv för tidigt avvand och separerad från sin mamma.

Katthonor är väldigt beskyddande av sina ungar och det är inte ovanligt att de uppvisar aggression mot andra katter, djur eller människor om de upplevs som ett hot. Så frågan är om Mimmi upplever My som ett hot? Och i så fall varför? Om det handlar om tillgång till resurser så behöver du se över miljön och säkerställa att alla katter upplever att de har tillgång till allt de behöver utan att konkurrera.

Även om råden, på grund av leverans, inte hjälper My direkt, så är mitt tips att du funderar kring katternas relation och miljön, samt Mimmis temperament och erfarenheter, framför allt om du har planer på att ta kattungar igen.

Elin Hirsch, Fil dr i etologi


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga