Varför bryr sig min katt inte om kattmynta?

Jag har läst mycket om att katter älskar Kattmynta och att det blir väldigt lugna av det, men min kastrerade hankatt verkar inte alls bry sig om kattmynta. Vad beror det på?
Finns det andra växter som har samma effekt på katter som Kattmynta?

Svar:
Det är en stor variation mellan kattindivider i hur de reagerar på kattmynta, Nepeta cataria. En del katter bryr sig inte alls om växten medan andra blir nästan som berusade, och gnider sig mot den, tuggar på den och rullar sig i växten. Variationen i beteende hänger inte alls ihop med vilket kön katten har eller om de är kastrerade eller inte. Att reaktionen på kattmynta skiljer sig mellan olika katter beror istället på att responsen styrs av en speciell gen som inte förs vidare till alla individer, utan ca en fjärdedel av alla katter saknar förmåga att reagera på växten. Den aktiva substansen i växten heter nepetalacton, och verkar vara speciellt intressant för kattdjur eftersom man har sett liknande responser på substansen även hos stora kattdjur som lejon och jaguar. Jag känner inte till några andra växter som har samma inverkan på vissa katters beteende som just kattmynta.


Skicka in din fråga här:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Din fråga