Grym verklighet för svenska renar

Stressade renar som misshandlas, trängs ihop på så små ytor och dödas genom knivstick i nacken. WSPA:s film visar att svenska renar behandlas i strid med djurskyddslagen. 
– Vi kräver nu att Jordbruksverket gör en snabb översyn av rennäringen ur djurskyddssynpunkt, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

WSPA, World Society for the Protection of Animals, har anlitat en frilansjournalist från England för att, med både öppen och dold kamera, granska djurhållningen hos renägare i Sverige och Finland.

– Filmen visar klart och tydligt den grymma verklighet som renarna utsätts för. Renarnas rätt till naturligt beteende och skydd mot onödigt lidande har satts på undantag, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för WSPA Sverige.

– Renarna lever under stora delar av året fritt i fjällen eller i skogslandskapet, med liten kontakt med människor. De drabbas av panik när de samlas ihop i stora grupper tillsammans med hundratals andra renar med hjälp av helikopter och snöskotrar, säger han.

I filmen ser man hur renarna utsätts för hårdhänt behandling under ihopsamlingen. Bland annat släpas till synes stressade djur i svansar och ben och trängs ihop på så små ytor att de tvingas klättra på varandra. En filmsekvens visar hur en fullt medveten ren, i strid med djurskyddslagen, får ett knivstick i nacken innan den sprattlande faller ihop på marken.

– Det var väldigt obehagligt att se, särskilt eftersom jag visste att renen skulle kvävas till döds, berättar Roger Pettersson, som var med som guide under inspelningen och blev vittne till den olagliga slakten.

WSPA har dokumenterat två slaktmetoder. Förutom metoden där man sticker en kniv i nacken på renen används kulvapen på stressade renar som kämpar för att komma undan.

 – Det är helt klart att dessa metoder strider mot lagstiftningen i både Sverige och Finland, som slår fast att djur som ska slaktas ska skyddas mot stress och onödigt lidande. Dessa metoder måste stoppas omedelbart, säger Roger Pettersson.

WSPA har kontaktat Nordiska ministerrådet – samarbetsorganet för de nordiska ländernas regeringar – och uppmanat dem att handla. Rådet antog 2008 en deklaration om att djur ska betraktas som kännande varelser, att djur har ett egenvärde och att de ska respekteras enligt detta.

Djurskyddet Sverige, är en av WSPA:s medlemsorganisationer, ställer sig bakom WSPA:s krav.

– Renarna utsätts för vedervärdiga transporter i två våningar höga långtradare. Slaktmetoden med kniv i nacken är inte förenlig med svensk djurskyddslag, säger Sven Stenson, förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

– Den bristande tillsynen från myndigheterna kan bero på att man är rädd för att bli anklagad för någon form av diskriminering. Vi menar att djurskyddet måste gå före. Vi kan inte acceptera att renar lider, lika lite som vi accepterar att grisar och kor gör det, säger han.

När WSPA:s bilder först visades i media gick Jordbruksverket ut med ett pressmeddelande där man påpekade att renar i Sverige omfattas av djurskyddslagen och inte får utsättas för onödigt lidande.

– Att avliva en ren genom ett knivstick i nacken utan föregående bedövning innebär att den blir förlamad men har kvar medvetandet tills den dör av kvävning eftersom den inte kan andas. Detta är inte tillåtet och innebär ett oacceptabelt lidande, säger Björn Dahlén, djurskyddschef på Jordbruksverket.

– Bilderna som vi har sett i medierna är inte godtagbara. Djuren avlivas inte på ett korrekt sätt och utsätts, vad jag kan bedöma, för ett onödigt lidande, fortsätter han.

Det är länsstyrelserna som kontrollerar djurskyddet vid hantering av renar. Kontroller av transporten vid ankomst till slakterier samt av djurskyddet vid slakten görs av livsmedelsverkets officiella veterinärer.

Jordbruksverket vill nu att länsstyrelserna ökar sin tillsyn av renarna.

Men det räcker inte enligt Djurskyddet Sverige.

– Vi kräver att Jordbruksverket gör en snabb översyn av rennäringen ur djurskyddssynpunkt, säger Sven Stenson.

Svenska Samernas Riksförbund, SSR, tillbakavisar påståendet om att renarna stressas vid hantering och transport.

– Från näringen är vi mycket angelägna om att våra renar ska behandlas på bästa sätt och inte uppvisa onödiga stressymtom i samband med slakt. Vår egen forskning visar på att vi i dag har en kontrollerad situation i detta avseende, säger Anders Blom, förbundsdirektör på SSR.

Att använda kniv i samband med organiserad slakt är inte tillåtet, annat än i nödsituationer, enligt SSR.

– Skulle det förekomma att enskilda renägare vid organiserad slakt nyttjar kniv för avlivning så tar vi avstånd från detta, säger Jörgen Jonsson, ordförande SSR.