Bucht får internationell kritik i grisfrågan

Den Europeiska djurskyddsorganisationen Eurogroup for animals ber landsbygdsministern att stoppa djuromsorgsprogrammet för gris.

Organisationen Eurogroup For Animals samlar 45 djurskyddsorganisationer i Europa, bland dem Djurskyddet Sverige. I ett brev till svenska lantbruksministern Sven-Erik Bucht skriver organisationen att grisnäringens djuromsorgsprogram är en stor tillbakagång. Ett flertal vetenskapliga studier visar att fixering av suggor och trånga utrymmen ger stressymptom på sugga och smågrisar skriver man.  Om Sverige genomför djuromsorgsprogrammet menar Eurogroup For Animals att det är en stor tillbakagång och att risken är stor att det kommer leda till ytterligare försämringar av det svenska djurskyddet. Organisationen är också oroade över att andra länder i Europa ska bli lockade att följa efter.

Det handlar alltså om det så kallade djuromsorgsprogram som branschorganisationen Svenska Pig utvärderar. Syftet säger man är att ge grisarna bättre välfärd genom minskad smågrisdödlighet, mer uthållighet hos suggorna och att öka produktiviteten. I själva verket innebär försöket en tillbakagång till att bura in suggan, ha grisarna i trängre utrymmen och avvänja smågrisarna tidigare än vad lagen föreskriver.

Läs också:
Djurskyddet Sverige kräver att grisförsöket stoppas
Grisproducenter fixerar suggor i burar