”Djur plågas medan nya lagen dröjer”

”Regeringen har visat att djurskydd inte är en prioriterad fråga”, säger Djurskyddet Sveriges ordförande Linda Maria Vonstad efter beskedet att regeringen inte presenterar någon proposition till en ny djurskyddslag under riksdagsåret 2017.

Det finns ingen proposition med förslag till en ny djurskyddslag i den förteckning över propositioner som ska behandlas i riksdagen under riksdagsåret 2017. Det uppmärksammade ATL igår. Tidningen Djurskyddet har fått bekräftat av landsbygdsministerns pressekreterare att innan september – som är slutpunkten för  riksdagsåret  – kommer det inte presenteras någon proposition.

Det tidigare beskedet att propositionen förhoppningsvis skulle komma till sommaren i år, vilket Isak From (S) sa ”var ett rimligt antagande” under Djurskyddet Sveriges konferens i november är nu ersatt med att ett förslag tidigast kan presenteras till hösten.

– Det är mycket oroande för framtiden, säger Linda Maria Vonstad, ordförande i Djurskyddet Sverige och fortsätter:

– Utredningen som ligger till grund för lagändringen är nu sex år gammal och beskedet att skjuta upp är kanske inte förvånande men djupt oroande. Underlaget är mycket bra och det var högaktuellt när utredningen presenterades. Nu är det visserligen i stora delar fortfarande aktuellt, men regeringen har med sin handlingsförlamning tydligt visat att djurskydd inte är en prioriterad fråga, säger Linda Maria Vonstad, som gör bedömningen att det råder stor politisk enighet kring många av förslagen.

– Anledningen till att uppgraderingen av djurskyddslagen nu skjuts fram beror på några få punkter. Detta underminerar hela utredningens arbete och innebär att vi har en lagstiftning som är 30 år gammal om de håller tidsplanen denna gång! Sverige har inte längre världens bästa djurskyddslag. Under tiden som man funderar på regeringskansliet plågas djur på cirkus, i produktion och massvis med sällskapsdjur, säger Linda Maria Vonstad.

linda-maria
Linda Maria Vonstad. Foto: Maja Brand

Text: Katarina Hörlin
Foto: Maja Brand och iStockphoto

Läs mer om djurskyddslagen här
Fullt fokus på djurskyddslagen under fullsatt konferens
Ladda ner utredningen hos regeringen: SOU 2011:75