Djurskyddet Nordostskåne anmäler Trafikverket

Vilda djur som blir påkörda av tåg riskerar att inte hittas när olyckorna inte rapporteras till polisen. Därför polisanmäler nu Djurskyddet Nordostskåne Trafikverket för brott mot jaktförordningen.

Vilda djur som blir påkörda av tåg kan bli liggande skadade länge utan att någon agerar. Trots att problemen med rapporteringen av de viltolyckor som orsakats av att tåg kört på djuren har funnits länge har inget hänt, skriver föreningen Djurskyddet Nordostskåne i ett pressmeddelande.

Redan år 2015 sände Sveriges Radio P4 Blekinge inslaget ”Djur plågas i onödan då Trafikverket bryter mot lagen” och där citeras en polisinspektör som endast fick in en anmälan i månaden om att vilt blivit påkört av tåg, samtidigt som Trafikverkets siffror visar att det i länet inträffat fler än 100 viltolyckor.

Skillnaden mellan inrapporterade olyckor till polisen och det faktiska antalet torde uppskattningsvis vara 80 procent, enligt vad Trafikverkets ekolog uppger  i inslaget. Förklaringen var problem med datasystem och brister i samband med att rapporteringen fick ske manuellt.

När Sveriges Radio P4 Kristianstad i januari 2017 gjorde en uppföljande undersökning visade det sig att bristerna är kvar. Trafikverket beräknar nu att ”varannan viltolycka med tåg aldrig når fram till polis och eftersöksjägare, vilket kan leda till att påkörda djur ligger skadade i skogen i flera dagar”, enligt radioinslaget.

”Tusentals vilda djur runt om i Sverige kan alltså bli påkörda, skadade och långsamt dö, utan att polisen får reda på det, trots att lagen säger att de måste rapporteras. Ett fasansfullt stort lidande helt i onödan”, skriver Djurskyddet Nordostskåne i sitt pressmeddelande.

Polisanmälan lämnades in i förra veckan. Risken finns dock att anmälan läggs ner eftersom det förmodligen krävs att ett specifikt fall anmäls. Men det är viktigt att väcka frågan om detta stora djurskyddsproblem för vilda djur, anser Djurskyddet Nordostskåne, som i första hand hoppas att Trafikverket inser allvaret och åtgärdar det omedelbart.

– Men om det inte sker måste fler hjälpas åt att göra anmälningar så att trafikverket tvingas att göra något, säger Hannah Kendrup, vice ordförande Djurskyddet Nordostskåne.

Läs intervjun med Trafikverkets presschef här: Trafikverket: Krockar på tågsidan märks inte alltid

Så säger lagen om viltolyckor

Ur Jaktförordningen (1987:905)

Viltolyckor och skadat vilt m.m.
40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten. Har ett sådant djur varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med underrättelse till Polismyndigheten ange var olycksplatsen är belägen.
Har Polismyndigheten underrättats om att det har inträffat en sammanstötning med ett djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första stycket, får myndigheten uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska om möjligt underrättas om beslutet.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än Polismyndighetens medverkan vid eftersök av djur av sådan art som avses i första stycket och i 33 § första stycket. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1232).

Hör radioinslagen här
Fortsatt strul när djur blir påkörda av tåget ur  Sveriges Radio P4 Kristianstad, år 2017. Djur plågas i onödan när Trafikverket bryter mot lagen   ur Sveriges Radio P4 Blekinge, år 2015.

Läs mer om viltolyckor i Tidningen Djurskyddet
Vilt ska eftersökas vid tågolyckor från år 2011.
Vilda djur lider på vägarna  från år 2011.

Så många vilda djur dör i trafiken
Bara under de första tre veckorna (till och med den 23 januari) år 2017 har 3 199 polisrapporterade viltolyckor skett i trafiken. 2 340 var rådjursolyckor. 324 var älgolyckor. 334 var vildsvinsolyckor.
Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto