Vilt ska eftersökas vid tågolyckor

Jaktlagen ska ändras så att även djur som körs på med tåg ska eftersökas. Det föreslår regeringen idag i en lagrådsremiss.

Föraren ska också vara tvungen att anmäla när denne har kört på ett vilt djur. Viltolyckor med tåg ska alltså hanteras på samma sätt som vid olyckor med motorfordon. Jägaren kommer, precis som i eftersök av trafikskadat vilt, att få en ersättning. Djuren som omfattas av anmälningsplikten är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Det inträffar omkring 4 500 olyckor mellan vilt och tåg per år. Älg och rådjur är de djur som oftast är inblandade i olyckorna. 

Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli 2012.