Jordbruksverket: ”Den odlade fisken har tillräckligt skydd i svensk lag”

Under  seminariet ”Varför finns inget djurskydd för fisk?” i Almedalen svarade Jordbruksverkets djurskyddssamordnare Helena Elofsson och avdelningschef Ingrid Eilertz i en förinspelad intervju på frågor om hur fiskar bör skyddas.

Den viltfångade fisken omfattas varken av djurskyddslagstiftningen eller jaktlagstiftningen idag. Var tycker ni att djurskyddet för viltfångad fisk ska regleras?
– Det är en fråga för riksdagen och regeringen, vi på Jordbruksverket kan bara uttala oss om den odlade fisken som ingår i vårt ansvarsområde.

Anser ni att fiskar i matproduktionen skyddas i lagen?
– För den odlade fisken omfattas den av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och våra djurskyddsföreskrifter för odlad fisk. Dessa gemensamt ger tillräckligt skydd. Men vi välkomnar också EU-gemensamma regler. EU-kommissionen håller just nu på att utreda skyddsaspekter vid avlivning av fisk. Den rapporten väntar vi på!

Hur väl stämmer Jordbruksverkets regler med den senaste forskningen om fiskars förmåga att känna smärta?
– Föreskrifterna tillsammans med lag och förordning innehåller ju krav på bedövning och förebyggande av stress. Vi har grundläggande krav.

Vad anser Jordbruksverket är nästa steg för att förbättra fiskars välfärd?
– Vi väntar på en rapport från EU-kommissionen. Den måste vi se vad den landar i. Vi hoppas också mycket på den helt nya EU-plattformen på djurskyddsområdet, där fisk kan ingå. Dessutom kan fisk vara en passande sektor för den välfärdsersättning för djurskydd som är på gång.
SJV med på länk
Jordbruksverkets Helena Elofsson och Ingrid Eilertz ställdes mot väggen i förinspelad intervju, som visades under seminariet Varför finns inget djurskydd för fisk? i Almedalen.