Jordbruksverket

Färre hundar registrerades 2023

Antalet nyregistrerade hundar hos Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket, SJV, har minskat, visar den senaste statistiken. I fjol nyregistrerades 44 706 hundar i SKK:s register. För två år sedan, 2022,... Läs mer »

Jordbruksverket tillåter minkavel under 2022

Det blir tillåtet att avla minkar i Sverige nästa år. Beskedet lämnade Jordbruksverket, SJV, i dag. Förbudet är inte längre motiverat utifrån ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv, förklarar SJV. –... Läs mer »

Färre fysiska djurskyddskontroller under 2020

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet minskade förra året. Färre fysiska kontroller och fler administrativt handlagda ärenden blev en av pandemins konsekvenser. 19 450 kontrollinsatser, varav 8 185 fysiska kontroller, genomfördes av länsstyrelsens... Läs mer »