De för in djurens röster i riksdagen

Ännu har inte den nya djurskyddslagen klubbats igenom. Propositionen är lagd och i går besökte en grupp djurskyddsorganisationer riksdagen för att påminna om djurens skydd.

Inför obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Förbjud grytanlagsproven – grävlingarnas lidande står inte i proportion till jaktbehovet. Lägg inte ansvaret för ett gott djurskydd på konsumenterna, det är politikerna som genom tydlig lagstiftning ska ta detta ansvar. Minkar måste få tillgång till simvatten – annars kan de inte utöva naturligt beteende. Bra att förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus införs! Bra också om en Positiv Lista införs i Sverige för de djur som får hållas som sällskapsdjur.

Dessa tydliga budskap förde en samlad djurskydds-, konsument- och forskargrupp fram igår till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.
– Det var ett mycket bra möte, politikerna i utskottet var intresserade och bad om att få behålla vårt presentationsmaterial, berättar Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, som talade om vikten av att införa ID-märkning och registrering av katt, samt överlämnade organisationens rapport ”En katt har ett liv – inte nio” som tar upp att hemlösa katter är Sveriges största djurskyddsproblem och visar vilka de politiska lösningarna är.

I den på djurskyddsfrågor ytterst kunniga gruppen fanns förutom Åsa Hagelstedt, Djurens Rätts Camilla Björkbom, som överlämnade 40 867 namnunderskrifter för de hemlösa katternas skull, Ciwf Sveriges Bo Algers, Svenska Djurskyddsföreningens Johan Beck-Friis och Vi Konsumenters Gunnela Ståhle. Mötet anordnades av World Animal Protection Sverige.

– Det är bra att vi går samman. Politikerna uppskattar att få ta del av vår kunskap i grupp och samtidigt ger det oss en väldig styrka när vi för fram våra evidensbaserade krav tillsammans, alla i gruppen har sina specialområden och vi kompletterar varandra bra. Men det blir extra starkt när Bo Algers med hela den samlade europeiska djurskyddsforskningen i ryggen kan säga att det varken för suggan eller smågrisarna innebär ett förbättrat djurskydd om de skiljs tidigare, säger Åsa Hagelstedt och fortsätter:

– Det är viktigt att vi som djurskyddsorganisationer talar med en stark och tydligt röst när vi påverkar politiker. För vi vet ju att det finns andra starka intressen som är där och lobbar, som varken håller djurens bästa eller djurskyddet högst.

Läs hela rapporten här: En katt har ett liv – inte nio

Text: Katarina Hörlin
Foto: Johan Beck-Friis och privat.