Konsumentduell tog upp politikernas ansvar för köttkonsumtionen

I går möttes representanter från samtliga riksdagspartier i en ”Konsumentduell” på Kulturhuset i Stockholm. Vissa ville att riksdagen skulle verka för minskad köttkonsumtion och alla partier utom ett var för en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger.

Bland de fyra duellämnena ”Framtidens betalningslösningar”, ”Skuld och krediter”, ”Politik för en hållbar konsumtion” var det inom ”Hälsa och livsmedel” de flesta frågorna som rörde djurskydd togs upp.
– Trots en ökad hälsotrend finns många överviktiga. Kunskapen om hälsa och livsmedel är ojämt fördelade i befolkningen. Köttkonsumtionen innebär stor påverkan på miljö och hälsa ändå minskar den knappt alls. Det här vill jag bjuda fram Emma Carlsson Löfdahl från Liberalerna och Mikael Eskilandersson från Sverigedemokraterna att diskutera, sa moderatorn Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, som arrangerade debatten.

Emma Carlsson Löfdahl (L) slog fast att hon älskar kött.
– När det gäller folkhälsan har vi lagt pengar på att folkbilda konsumenterna, så att vi lär oss hur vi mår bäst och hur vi ska konsumera. Då kommer vi också in på köttkonsumtionen. Jag älskar kött. Hade ni frågat mig för femton år sedan hade jag inte haft några problem med att säga att jag gick och köpte mig en dansk fläskfilé, för den var jättebillig. Men jag tror att vi som konsumenter blivit mer medvetna om och lärt oss att det finns fler saker än priset vi måste titta på: Vad har vi för djurskyddslagar? Hur har det sett ut för det här djuret? Hur är det uppvuxet? Vad har det för klimatpåverkan? Idag skulle jag säga, okej, vi kanske kommer att fortsätta att äta kött men vi kommer att ta mindre portioner och det köttet ska vara bra och vi ska veta var det kommer ifrån. Vi är positiva till ursprungsmärkning av kött, oavsett om det är i en delikatessbutik, en saluhall eller en restaurang. För att inte ursprungsmärkningen ska bli tandlös måste det kopplas ihop med sanktionsmöjligheter, sa Emma Carlsson Löfdahl (L).

– Jag instämmer i att det är viktigt att veta var köttet kommer ifrån, samtidigt vill jag inte döma ut köttet och säga att vi inte ska äta så mycket kött. Sverige har haft en stor köttproduktion, och att sen säga att köttet är ett problem ur miljösynpunkt, visst kan man göra det, men frågan är vad som de stora miljöproblemet? Vi hade tre gånger så många kor i slutet av 1800-talet men reste inte på samma sätt som vi gör idag. Man måste välja rätt kött och då är det viktigt att veta var köttet kommer ifrån. Därför har vi lagt förslaget att man på restauranger ska se var köttet kommer ifrån, sa Mikael Eskilandersson (SD).

I debatten deltog även konsumentminister Per Bolund (MP), Hamza Demir (V), Johan Löfstrand (S), Rickard Nordin (C), Lars Beckman (M) och Caroline Szyber (KD). Samtliga fick svara på snabba Ja- och Nej-frågor, ställda av moderatorn. Två av frågorna gällde djur:

Ska det bli en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang?
De gröna Ja-flaggorna hölls upp av alla utom moderaterna.
– Jag frågar när jag är på restaurang var köttet kommer ifrån. Det är den vägen som är bäst, motiverade Lars Beckman (M).

– Man kan självklart fråga, men om inte restaurangen har krav på sig att svara är det min erfarenhet att de inte alltid vet. När jag var gravid var det viktigt att inte äta fisk från vissa vatten och då frågade jag alltid restaurangen: var har fisken som ni serverat simmat? Det var ytterst sällan de visste det. Så jag tror inte det räcker att vi ställer frågan, utan det måste finnas en ursprungsmärkning, sa Emma Carlsson Löfdahl (L).
– Vill vi göra något snabbt så är det ju att kommuner, landsting och regioner kan gå före och börja ursprungsmärka både mat och andra produkter, sa Caroline Szyber (KD).

Konsumentminister Per Bolund betonade att när konsumenter får information så används den.
– När vi införde ursprungsmärkning i vanliga mataffärer har försäljningen av svenskt kött ökat, konsumenterna vill gynna lokalt kött och en minskad antibiotikaanvändning. Tyvärr har det dåliga köttet gått över till storkök och restauranger istället. Det är helt oacceptabelt att vi inte får information om var köttet där kommer ifrån, sa Bolund.

Centerpartiets Rickard Nordin berättade om sin kompis som var nötbonde.
– Om han hamnar på sjukhus skulle han kunna serveras mat som han hamnat i fängelse för om han producerat själv. Det är helt orimligt att vi i det offentliga inte ställer krav på antibiotikaanvändning och djurskydd. Helt absurt att vi med våra skattepengar gynnar andra länders dåliga djurskydd. Där måste vi ta krafttag: Vi måste få till en helhet med ursprungsmärkning både i sjukhusköken och restaurangerna! Detta också för att  vi ska få den svenska livsmedelsproduktionen att öka!

Ska riksdagen styra mot en minskad köttkonsumtion?
Ja från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nej från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Oklart från övriga.
– Nej, men däremot har vi politiker en roll i att upplysa. Jag själv åt ju fläskfilé tidigare, för jag visste inte bättre. Vi ska informera, men jag tror inte att vi kan lagstifta om att man bara får äta 100 gram per vecka, sa Emma Carlsson Löfdahl (L).
– Självklart är det viktigt att ge mer information. Särskilt när vi vet att många välfärdssjukdomar är kopplade till en hög köttkonsumtion. Sedan har vi från Miljöpartiet sagt att vi vill införa en skatt på fulkött, alltså kött som är framtaget med mycket hög antibiotikaproduktion, de ska man betala mer för, eftersom det skapar antibiotikaresistens. Det ska man inte tjäna pengar på, sa Per Bolund.

Köttkonsumtionen bör minskas, däremot måste man fundera på vilket kött som faktiskt konsumeras, betonade Johan Löfstrand (S).
– Jag tror vi skulle kunna arbeta väldigt hårt för att öka den svenska köttkonsumtionen, som ju är något av det mest klimatsmarta köttet som produceras, sa Löfstrand.

Djurskyddet Sveriges styrelseledamot Gunnela Ståhle lyssnade på debatten på plats i Kulturhuset.
– Intressant att djurskyddsfrågorna kom upp spontant från flera håll. Man saknar det politiska ansvaret för att göra svenskt till det hållbara alternativet. Inte oväntat tror liberalerna att information och kunskap löser alla problem, vilket är helt emot forskningen som säger att vi måste ha regler och styrmedel, säger Gunnela Ståhle.

Text och foto: Katarina Hörlin

Se hela debatten sändas på SVT från kl. 13.00 den 30 maj.