Socialdemokraterna lovar införa ett register över ID-märkta katter

ALMEDALEN. Regeringen ska införa ett register över landets katter.
– Det är ett vallöfte från socialdemokraterna. Vi ska nu utreda vem som ska ansvara för registret, sa Isak From (S). 


Under en av debatterna i Almedalen passade Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt på att fråga Isak From (S) och Martin Kinnunen (SD) om de ansåg att ett eventuellt kommande register över landets alla katter skulle skötas av ideella krafter.

– I riksdagsdebatten om djurskyddslagen nyligen sa Isak From att de ideella föreningarna på något sätt skulle vara med och ansvara för registret, så att det inte blev en kostnad för staten. Så hur menar du att registret skulle fungera? Martin Kinnunen, hur tänker Sverigedemokraterna, anser ni också att vi ideella ska ta hand om det?, frågade hon.

– Katten är vårt mest älskade och ibland hatade husdjur. Vi förtydligar i den nya djurskyddslagen att ägaren har ansvar för det. Men ett register över katterna innebär en kostnad. Någon måste hålla i det. Vi vet idag inte vem som ska stå för den kostnaden. Därför frågade vi oss om det idag finns ideella organisationer som vill ta på sig det ansvaret. Givetvis mot en kostnadstäckning, svarade Isak From (S), och tillade att tyvärr måste sådana ”tråkiga saker som GDPR och hållande av personuppgifter” utredas innan registret kan bli aktuellt.
– Men vår ambition är helt klart att vi ska införa ett register för katterna, sa Isak From.

Utredningen borde ha gjorts långt tidigare, invände Martin Kinnunen (SD).
– Jag uppfattar inte att man från regeringens sida varit tydliga med att man verkligen vill ha ett register, utan att den ska utreda frågan. Nu ges det delvis andra besked. Sen, vem som ska ha hand om registret, det borde regeringen ha utrett innan den la fram propositionen, sa Kinnunen, som ansåg att en rimlig modell är att göra som för hundregistret.

– Alltså att Jordbruksverket har hand om det, men att det ska gå att ta in de register som ideella föreningarna redan har. Finansieringen bör komma från kattägarna. Det finns ju dessutom en poäng i att det blir dyrare att äga en katt: Det stärker kattens status, sa Martin Kinnunen.


Martin Kinnunen, (SD). Isak From, (S).

Åsa Hagelstedt inflikade att i Sverige finns redan centralt register över både hundar och bilar, så att just katternas register skulle lämpas över på de ideella organisationer, vore inte bra.
– Vi anser att katten bör behandlas precis som hunden och att ansvaret bör ligga på Jordbruksverket, sa hon.

– Då är det rimligt att det görs rätt. Det här kostar pengar och vi bör kunna tillföra pengar till Jordbruksverket om de ska ta på sig uppgiften och om en ideell organisation vill ta på sig det här uppdrag mot en ersättning så bör det vara möjligt, svarade Isak From.

I dag finns cirka 800 000 – 900 000 hundar i hundregistret.
– Det finns runt 1, 4 miljoner katter, så det är inte så stor skillnad och det borde inte vara så problematiskt att ordna ett register för katter. Det vore bra med mer tydliga besked från regeringen att vi ska ha ett register, och att Jordbruksverket ska hantera det. Nu får vi en mer oklar process som förmodligen tar längre tid, sa Martin Kinnunen.

– Det är ändå viktigt att det blir bra. För socialdemokraterna är det ett vallöfte, vi ska genomföra det här. Men det behöver utredas och vi behöver konstatera vad kostnaden är och vem som ska ta på sig den, sa Isak From.

Text Katarina Hörlin
Foto Djurskyddet Sverige och riksdagen.