En miljon EU-medborgare kräver: Sluta med den smärtsamma stympningen av grisar!

På Djurens dag, den 4 oktober, gick organisationen Eurogroup for Animals ut med nyheten att fler än en miljon människor genom deras kampanj End Pig Pain kräver ett stopp för den smärtsamma hantering som miljarder grisar rutinmässigt utsätts för. 

Sluta kastrera smågrisar! Sluta kupera deras svansar! Sätt stopp för rutinmässig klippning av deras tänder! Ge dem det utrymme och den miljöberikning de behöver och har rätt till enligt Grisdirektivet! Det kräver en miljon EU-medborgare som hörsammat Eurogroup for Animals stora kampanj #EndPigPain. Uppropet riktar sig både till varje lands ansvariga minister och EU-kommissionen.

I EU finns runt 250 miljoner grisar. Deras rättigheter regleras i EU:s Grisdirektiv eller ”EU-rådets direktiv 2008/120/EG om lägsta djurskyddskrav vid grisproduktion”, som det egentligen heter. Det kom år 2003 och skulle successivt ha införts av alla EU:s medlemsländer. Direktivet slår fast att alla grisar ska ha tillräckligt stora utrymmen: Golvytan per djur ska minst vara 1,64 m² för gyltor, 2,25 m² för suggor och 6 m² för galtar. Gyltor och suggor ska ha material att böka i och slipning/klippning av hörntänder eller kupering av svansar på smågrisar får inte ske rutinmässigt.

Men ännu har långt ifrån alla länder uppfyllt kraven, konstaterar Eurogroup for Animals, som berättar att dessutom utsätts mer än 70 miljoner hangrisar för kastrering utan bedövning varje år fastän det är vetenskapligt klarlagt att det är ett mycket smärtsamt ingrepp.

– Även om just kastreringen inte ingår i Grisdirektivet så har frivilliga åtaganden gjorts, vilka misslyckats. För lite har hänt sedan Brysseldeklarationen undertecknades 2010. Det finns ingen ursäkt att vänta längre: rutinmässiga smärtsamma djurhållningsprocedurer måste försvinna, säger Sirpa Pietikainen, ordförande för Europaparlamentets grupp för djurvälfärd i en kommentar.

I Sverige är det inte tillåtet att kastrera utan bedövning sedan år 2016. Fast ingreppet kan ändå vara stressande för smågrisarna och Eurogroup for Animals föreslår vaccinering mot galtlukt istället för att kastrera. I Sverige, liksom i Finland, är det också förbjudet att kupera svansar.

Svansarna klipps av för att hindra att andra grisar ska bita av dem. Svansbitning sker i huvudsak på grund av stimulansfattig miljö och enligt en uppskattning som Eurogroup for Animals gjort har 2,8 miljarder grisar utsatts för olaglig svansklippning i EU sedan 2003.

Även rutinmässig tandslipning och tandklippning förekommer i flera medlemsländer trots att det inte är tillåtet. Tänderna klipps för att hindra att grisarna ska skada varandra och suggans spenar. Dessa rutinmässiga stympningar hade inte behövts om grisarna fått leva i miljöer där de kunnat utöva sina naturliga beteende. Nu står det klart att mer än en miljon människor kräver förändring.

– Fantastiskt att så många skrivit på för att stoppa djurplågeriet mot grisar i EU. Sverige är ett av länderna där flest namn samlats in och det bekräftar vår bild av att svenskar är engagerade i djurskyddsfrågor i allmänhet och grisars välfärd i synnerhet. Nu hoppas vi att detta får effekt på makthavarna så att vi får ett stopp på den rutinmässiga och smärtsamma stympningen av grisar som pågår i många EU-länder, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto och Eurogroup for Animals

Läs mer om #Endpigpain

Här finns den svenskspråkliga delen av kampanjen med fylliga faktarutor och filmer lika plågsamma som viktiga att se, då de visar den verklighet som miljarder grisar i EU lever i: #Endpigpain

Eurogroup for Animals har 64 medlemmar i form av djurskyddsföreningar i 24 EU-länder samt USA, Australien, Schweiz, Serbien och Norge. Läs mer om deras arbete för lantbrukets djur här: Farm Animals