Förslag om jakt med pilbåge ska utredas vidare

Naturvårdsverket kommer att  utreda förslaget att tillåta pilbågsjakt vidare innan de fattar ett beslut. 

– Vi kommer att bryta ut frågan om pilbågsjakt och hantera den separat så att inte reglerna om alla andra jaktmedel ska behöva vänta på fördjupad utredning av pilbågsjakten, berättar Hanna Dittrich Söderman, projektledare Naturvårdsverket.

Förslaget ingår i ”Föreskrifter om jaktmedel”, som var ute på remiss i somras. Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de nu ska  ”titta på flera aspekter än tidigare,  (- – -) sammanställa forskning på området, utreda eventuella skillnader mellan effekten av en jaktpil jämfört med en kula ytterligare och, om möjligt, jämföra risken för skadeskjutning vid jakt med pilbåge med risken för skadskjutning vid jakt med konventionella jaktvapen.”

– Det kom in många synpunkter på förslaget. Det är positivt och visar på ett stort engagemang i frågan. Synpunkterna handlar å ena sidan om att man ifrågasätter om pilbågsjakt innebär för stor risk för onödigt lidande för viltet och å andra sidan om att förslaget är för snävt utformat, säger Hanna Dittrich Söderman i pressmeddelandet.

Djurskyddet Sverige och flera andra djurskyddsorganisationer har riktat skarp kritik mot förslaget att tillåta pilbågsjakt.
– Nya sätt att avliva djur vid jakt får inte riskera att innebära mer lidande för djuren.
Det måste vara samma principer som för avlivning vid slakt: Om nya avlivningsformer
ska införas ska det bli mindre plågsamt för djuren, mer effektivt och skonsamt. Inte för att jägare ska få nya vapen för att de tycker att det är spännande, har Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, sagt.

Idén att tillåta bågjakt i Sverige kom från Svenska Bågjägareförbundet och stöttades av Svenska Jägareförbundet. Metoden som föreslagits är  jakt med compoundbåge på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare.

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto

Läs mer här:
Här uppmanas myndighet att skrota förslaget