Så röstar du på en djurskyddsvänlig EU-parlamentariker på söndag

Vill du förvissa dig om att politikern du röstar på till Europaparlamentet har lovat att arbeta för att stärka djurskyddet? Här är några tips!

På söndag är det val. Fler än hundra miljoner européer ska rösta in totalt 751 ledamöter till Europaparlament. En del länder röstar redan den 23 och 24 maj. För Sverige sker valet den 26 maj och vi ska rösta in 20 ledamöter.

Eurogroup for Animals har tagit fram ett formulär och listat flera konkreta detaljerade ställningstagande i djurskyddsfrågor, samt ett övergripande ”Djurskyddslöfte”, som alla valbara politiker i hela EU kan lova att följa om de röstas in i parlamentet.
Frågorna rör lantbruksdjur, vilda djur, hästar, sällskapsdjur, djur inom forskningen, handel och djurskydd, samt ett löfte att om hen blir invald kommer personen att ansluta sig till EU-parlamentets Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

”Det är den näst äldsta gruppen inom parlamentet och en av de med högst närvaro. Gruppen ger parlamentsledamöter från olika politiska grupperingar möjlighet att mötas, diskutera och nå enighet över partigränserna i djurskyddsfrågor”, förklarar Eurogroup for Animals på kampanjsidan ”Vote for Animals 2019”.

Politikerna kan välja att lova att alltid rösta så att djurens bästa följs i alla frågor eller bara i vissa. Men hur ska väljarna verkligen kunna veta att de som skriver under också följer detta?
– Det blir som ett vallöfte. Under mandatperioden och inför nästa val är det naturligtvis viktigt att granska så att alla kandidater verkligen gjort vad de lovat, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Varje dag fram till valet publicerar Djurskyddet Sverige på sitt instagram- och Facebookkonto de svenska kandidater, som står högst på partiernas listor, som skrivit på att de tänker rösta för djuren i de olika sakfrågorna.

Totalt har 958 kandidater från alla medlemsländer just nu (torsdagen den 23 maj) skrivit under Djurskyddslöftet. 67 är från Sverige. Det övergripande löftet lyder:
”Eftersträva att djurs egenskaper som kännande varelser beaktas i alla relevanta lagförslag och politiska initiativ som läggs fram i parlamentet.
Med Lissabonfördraget infördes i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att djur ska erkännas som kännande varelser (Avdelning II, Artikel 13). Denna artikel bör nämnas i källhänvisningar i parlamentets rapporter samt i alla dokument som rör nya lagförslag och politiska initiativ av relevans för djurs välfärd, så att detta beaktas.”

Text Katarina Hörlin
Foto Pixaby och iStockphoto

Fler sätt att se om din kandidat vill verka för ett stärkt djurskydd

* Djurskyddet Sverige har i sina sociala medier lyft fram vilka högsta kandidater från respektive parti som skrivit under olika konkreta krav i djurskyddslöftet. Få en överskådlig bild här: via Djurskyddet Sveriges instagram

* Gå in på respektive partis hemsida och läs på om vad deras kandidater lyfter fram som viktiga frågor.

* Organisationen World Animal Protection Sverige har frågat de olika partiernas toppkandidater vilka djurskyddsfrågor de ser som viktigast på EU-nivå och globalt.
Läs svaren här: Vad tänker toppkandidaterna  göra för djuren?

Vilka svenska kandidater har antagit Djurskyddslöftet? Se här!
Eurogroup for Animals har inför EU-valet tagit fram specifika frågor om djurskydd i sin kampanj Vote for Animals EU2019. ”Detta val kommer att vara avgörande för Europas politiska prioriteringar under de kommande fem åren. Politiska framsteg för djuren kräver engagerade parlamentariker, därför uppmanar vi kandidaterna i EU-valet att visa sitt engagemang genom att anta detta detta löfte.” skriver organisationen och här  går det att söka och se vilka kandidater som skrivit under: Djurskyddslöftet: Svenska kandidater

Läs mer om när svenska kandidater till EU-valet debatterade djurskydd under Sveriges Konsumenters stora debatt i maj: Djurskydd togs upp i EU-valsdebatt