Ingen licensjakt på varg i vinter

Det blir ingen licensjakt på varg i vinter meddelar Naturvårdsverket. Beskedet kom i förra veckan.

Det måste minst finnas 300 vargar i Sverige. Det är gränsen för en gynnsam bevarandestatus. I fjol fanns cirka 305 vargar i landet men med årets cirka 300 vargar och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020, skriver Naturvårdsverket och förklarar att fem kriterier ska uppfyllas för att beslut om licensjakt ska kunna fattas.
Jakten ska:
1.  ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
2. inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
3. vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
4. ske selektivt
5. ske under strängt kontrollerade förhållanden.

Under rådande förhållande uppfylls inte andra punkten, konstaterar Naturvårdsverket, som därför inte kommer att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.
– Ett väldigt bra beslut. Vi behöver få en livskraftig stam! säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige.

Det ska finnas minst 300 vargar och minst en invandrad finsk-rysk varg ska föryngra sig med en skandinavisk varg minst vart femte år, förklarar Naturvårdsverket.
– Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock