Politikersamtal blev till hård debatt när förprövningen kom upp

ALMEDALEN. Total enighet över partigränserna kring en satsning på en nationell handlingsplan för djurfria forskningsmetoder. Total splittring kring frågan om förprövningen av djurstall.

Under måndagskvällen möttes fem riksdagsledamöter för att samtala om vilken plats djurskyddsfrågorna har i politiken. Samtalet arrangerades av Djurens Rätt och när frågan om avskaffandet av den obligatoriska förprövningen kom upp förvandlades samtalet direkt till en intensiv debatt.
– Så jäkla dumt av bland andra Moderaterna och Centern att rösta igenom detta tillkännagivande, sa Jenny Lundström, Miljöpartiet, (MP).
– Jättekorkat, instämde Isak From, Socialdemokraterna, (S) och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

I våras trädde den nya djurskyddslagen i kraft. Samtalet inleddes med att deltagarna fick svara på vilka djurskyddsfrågor de anser vara viktigast just nu. Isak From var först ut:
– Vi gjorde ett stort arbete förra mandatperioden där vi tog fram en ny djurskyddslagstiftning. Det har tagits beslut som började gälla 1 april. Det vi nu ska göra är att följa upp och se så att allt blivit rätt. Vi har sett ett antal fall där det varit problem med omhändertagande. Framförallt har de juridiska processerna tagit lite lång tid för djurägarna. Men vi följer upp dessa och lagstiftningen i stort, svarade From.

– Det finns jättemånga viktiga djurrättsfrågor, en enskild är svår att välja ut, men generellt är det viktigt att vi nu håller fast vid att vi har ett av de starkaste djurskydden i Europa och fortsätter vara det land som har den starkaste djurskyddslagstiftningen, att vara ett föredöme för de andra länderna i Europa. Det är viktigt att vi inte tar steg tillbaka i arbetet med vårt djurskydd, sa Elin Segerlind, Vänsterpartiet, (V), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Jenny Lundström är djurpolitiskt ansvarig i partistyrelsen för Miljöpartiet, (MP). Hon sa:
– Tack vare vår höga standard på djurskydd i Sverige har vi låg antibiotikaanvändning, och det har vänt antibiotikautvecklingen, ett tydligt tecken på att djurskydd är vägen framåt. Sedan 1 april har vi en ny djurskyddslag, den säger inte bara att djuren ska ha skydd utan att vi ska främja en god välfärd! Det är en positiv uppmaning som står i första paragrafen. Det finns även en noll-tolerans mot beteendestörningar. Det här måste nu också få praktisk betydelse. Vi ser ju tyvärr att det finns olika tolerans mot olika djurslag. Vi i Miljöpartiet ser ett behov av att utifrån den nya lagen ge Jordbruksverket ett uppdrag att göra en föreskriftsöversyn: Både de djurslagsspecifika- och andra förskrifter där Jordbruksverket faktiskt kontrollerar om de nu lever upp till kraven i den nya djurskyddslagen?
– Ett exempel är minkarna, dagens förskrifter tillåter upp till betydande nivåer av stereotypier, så där ser vi att det inte hänger ihop idag, sa Jenny Lundström, som även nämnde arbetet med 3R och den djurfria forskningen.

Kristina Yngwe, Centerpartiet, (C), är ordförande i miljö och jordbruksutskottet, instämde i vad föregående talare tagit upp som viktigt att arbeta med i Sverige.
– Men vi har ju precis haft ett EU-val och ska vi förbättra för många djur är det på EU-nivå vi ska förbättra djurskyddslagstiftningen. Här hoppas jag att svenska regeringen och våra parlamentariker kan arbeta för att höja hela EU till svensk djurskyddslagsnivå.

Betty Malmberg, Moderaterna, (M), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet:
– Det är lite tidigt än, men i framtiden handlar det om att jobba med utvärdering och uppföljning av djurskyddslagen. En annan viktig fråga är tillgänglig djursjukvård. Faktum är att vi har en enorm akut kompetensbrist här i Sverige. Branschorganisationerna varnar för att vi kommer att sakna 400 veterinärer inom det närmaste året, alltså inom tolv månader. Lika illa ser det ut för djursjukskötare. Det här måste vi jobba mer med: Det handlar om att öka antalet utbildningsplatser. Det här är utbildningar det verkligen är ett tryck på vilket gör det extra angeläget, sa hon och fortsatte:
– Kristina lyfte EU, och där har vi djurtransporterna. En miljon lantbruksdjur per dag fraktas ju runt inom EU under undermåliga förhållande. Det visade revisionsrätten i EU. Därför är det så viktigt med utvärderingar, för det kan se bra ut på pappret, men vad händer i praktiken? Nu har EU-parlamentet agerat i dessa angelägna frågor. Här kan Sverige påverka  och i slutändan stärker det också vår konkurrenskraft. En sista fråga som tidigare nämnts är den djurfria forskningen. Direktiven finns, arbetet har kommit igång men det händer för lite, sa Betty Malmberg.

Jenny Lundström begärde ordet:
– Jag håller med Betty och Kristina om att vi ska stärka arbetet på EU-nivå. Det håller jag verkligen med om. Men då måste vi också värna om det djurskydd vi har i Sverige för att bli trovärdiga. Och där har nu Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna drivit igenom ett tillkännagivande av slopande av förprövningen! Så jäkla urbota dumt! En gratis tjänst för lantbrukaren för att säkerställa att man inte bygger fel. Jag är själv veterinär – även om jag just nu är mest politiker – och jag måste säga att hur man bygger sina stallar är otroligt viktigt för att säkerställa ett gott djurskydd. Jag skulle snarare vilja att förprövningen ingick i EU-lagstiftningen. Det skulle verkligen behövas.

– Får jag bemöta detta? sa Betty Malmberg och fortsatte:
– Vi vet ju att en djurhållande lantbrukare värnar sina djur. Det är ju de som ger ekonomi till lantbrukaren. Därför gäller det ju för oss att slopa de regler som inte är vidkommande i de här lägena. Den dagen det är dags att stalla in djuren sker ju en kontroll. Det är inte så att man ryckt undan mattan för djuren, utan det finns ju en kontroll, men här handlar det om en förprövning som lyfts bort. Sen kanske ni och lantbrukaren tycker att det var bra att den var gratis men vi tycker att det var en onödig regel, sa Betty Malmberg.

Ordet gick till Isak From:
– Jag tycker också att detta var urbota korkat att rösta fram ett tillkännagivande som vill slopa förprövningen. Vi vet hur jättestora problem det finns med finansieringen för nya lantbrukare som vill komma igång och att då ta bort förprövningen som var ett jättebra sätt att få råd, hjälp och stöd att kunna fråga ”Tänker jag rätt? Är det här rätt utformat?” tycker vi är jättekorkat, sa From.

Jenny Lundström tillade:
– Visst, det sker en prövning när bygget är klart. Men tänk om det inte godkänns, om det blivit fel? Att lantbrukaren inte får stalla in! Snacka om slöseri.

– Nu är det inte så att vi försämrat djurskyddet. Vi har ju inte ändrat i något regelverk kring djurskydd överhuvudtaget, vi har tagit bort en regel för att minska regelkrånglet och göra en lättare process, men vi har inte gjort några regelförändringar som sänker djurskyddet, underströk Kristina Yngwe.

I nästa ämne var enigheten desto större. Alla utom Betty Malmberg, (M) och Kristina Yngwe, ( C ), var beredda att med lagstiftning eller på annat sätt reglera så att burarna för hönsen inom äggproduktionen fasas ut.

Minkfrågan delade också panelen: Miljöpartiet och Vänsterpartiet var beredda att fasa ut minkfarmarna nu. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet svarade att de inte var det.
– Minkfrågan är ett misslyckande i den svenska djurhållningen, sa Jenny Lundström och fortsatte:
–  Nyligen gav Jordbruksverket ett uppdrag till det Vetenskapliga rådet, i den rapporten  hänvisas till svensk minkhållning där det uppges att 8 – 20 procent av individerna uppges ha beteendestörningar. Det är inte att ha nolltolerans mot beteendestörningar. Och att vi fortfarande har föreskrifter som tillåter beteendestörningar trots att det är så tydliga skrivningar i djurskyddslagen: Det är ett svek, sa hon.

På frågan om de fem politikerna var beredda att ta fram en nationell handlingsplan för alternativa forskningsmetoder svarade alla ja, och fick publikens applåder.

Text & foto Katarina Hörlin