JO tar inte upp länsstyrelsens begäran om kattklargörande

 JO, Justitieombudsmannen, tar inte upp Länsstyrelsen i Kalmars begäran att JO ska klargöra var gränserna går för polisens uppdrag att ta emot bortsprungna katter enligt hittegodslagen och länsstyrelsens uppdrag att omhänderta katter enligt djurskyddslagen.  

 

Beskedet kom i dag och JO motiverar avslaget såhär: 

“JO brukar inte uttala sig i rättsliga frågor i andra situationer än när det behövs för utredningen av ett konkret fall som handläggs här. I departementspromemorian  Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21) som nyligen var ute på remiss behandlas frågor som delvis berör den problematik som Länsstyrelsen i Kalmar län beskrivit i anmälan.”

Mot denna bakgrund kommer inte JO att ge något uttalande eller någon annan åtgärd 

 

Begäran till JO kom från Länsstyrelsen i Kalmar efter en intervju med Tidningen Djurskyddet i november, vilken finns kan läsas i sin helhet i vinternumret av tidningen, och rör de problem som uppkommit på vissa orter gällande omhändertagande av upphittade katter sedan länsstyrelsen den 1 juni 2018 tog över flera av de djuruppgifter som polisen tidigare höll i.  


Men JO avslår alltså begäran och hänvisar till Ulrika Geijers utredning “Märkning och registrering av katter”.  

– Detta ställer ju ännu högre krav på regeringen att snabbt lägga fram ett förslag om ID-märkning eftersom befintlig lagstiftning kring katterna verkar stå och falla med detta, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Nya numret av Tidningen Djurskyddet i pappersformat är ute den 13 december. Temat är omhändertagna katter. Läs hela Ulrika Geijers utredning Ds 2019: 21 här Märkning och registrering av katter

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

 
Nr 4 2019 är ute den 13 december.