Önskelistor inför det nya året 2020

Ett helt nytt år ligger framför oss. Tidningen Djurskyddet startar det med att höra vad flera olika djurskyddsexperter hoppas att det nya året ska ge: Vad önskar du ska gå i uppfyllelse för djurskyddet 2020?


Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU:
– Min önskan är att vi i Sverige slutar att hålla djur i bur. Att vi kan ”end the cage age” och sätta ett slutdatum för uppbindning av kor.


Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige:
– Att det äntligen införs en obligatorisk märkning och registrering av katter i Sverige.


Owe Sandström, zoolog, lärare, ansvarig för showdelen i Stockholm Horse Show, arbetar på Haga Ocean & styrelseledamot Djurskyddet Sverige:
– Jag önskar två saker: Både ett förbud gällande minkhållning för pälsproduktion OCH förbud mot att använda levande grävlingar vid jaktprov avseende grythundsjakt!


Carin Holmberg, fil dr i sociolog, författare och ordförande Se Sambandet:
– Å att få önska vad en vill. Det är stort och svårt. Klart att jag vill att alla djur ska få ett värdigt liv och bli respekterade som levande varelser. Att massutrotningarna av djur och insekter ska upphöra. Vi har ingen rätt att ta livsmöjligheterna ifrån de som delar det enda liv de har med oss.
Men om jag inte ska önska på den nivån så önskar jag att 2020 blir det år då sambandet mellan våld mot familjedjuren och våld mot kvinnor/partner, barn och äldre erkänns som det stora problem det är av myndighetssverige. Att de första stegen för att skydda djur och våldsutsatta tas och att de känslomässiga banden mellan familjedjuren och kvinnor, barn och äldre erkänns.


Catarina Niklasson Schöön, vice ordförande Djurskyddet Sverige & ordförande Djurskyddet Kattfotens Katthem Halmstad:
– Min önskan för alla djur inför 2020 är att lagen tydligare ska stå på djurens sida, både för djurs skydd i alla avseenden och att straffen höjs avsevärt för dem som utsätter djur för våld och lidande.


Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter & styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, på bilden tillsammans med bichon havanaisen Attis:
– Globalt finns oändliga utmaningar från djurskyddssynpunkt. Framför allt gäller det handel med levande djur. Jag vill se en bred folklig opinion i Australien som sätter stopp för exporten av får och nötkreatur under de mest vidriga förhållanden med båt till Mellersta Östern. Det gäller också djur från Brasilien till Europa, export av djur från EU till Turkiet under extrem hetta och unga kalvar från olika EU-länder till extrem antibiotikaberoende uppfödning i Holland.
För EU önskar jag en ny djurskyddsstrategi, som tar till sig 1,6 miljoners medborgarröster som vill förbjuda all burhållning av lantbrukets djur, som driver krav på bedövning av djur inför slakt liksom ordentligt skärper upp djurtransportförordningen från 2005.
  Jag önskar att svenska regeringen inför krav på märkning och registrering av katt. Att regeringen behåller kravet på förprövning av djurstallar och beteskravet och tillför medel för att behålla det vetenskapliga rådet för djurskydd och SCAW (Swedish Center for Animal Welfare). Jag vill att Jordbruksverket ändrar sina regler för avvänjning av smågrisar i enlighet med befintlig kunskap, det vill säga tar bort möjligheten att avvänja vid 21 dagars ålder. Jag vill slippa se bilder från svenska djurstallar där djur far illa och man bryter mot svenska djurskyddsregler. Jag önskar att dagligvaruhandeln formar djurskyddskrav att ställas på samtliga leverantörer av animaliska livsmedel.
Det önskar jag mig och mycket mer för att djur ska få det bättre!


Torun Wallgren, agronom som under 2019 disputerade vid SLU med sin avhandling om svansbitning på gris, på bilden tillsammans med kaninen Herr Melin:
– Med tanke på mitt arbetsområde är det första jag kommer att tänka på förstås Grisdirektivet. Jag önskar verkligen att Grisdirektivet implementeras och att svanskupering förbjuds på riktigt inom hela EU. Det skulle inte bara betyda att grisar i hela EU slapp stympas under sin första levnadsvecka och riskera både lång och kortvarig smärta, det skulle även betyda att uppfödningsmetoderna skulle behöva förändras och förbättras. För att klara av att föda upp grisar med svans utan att riskera svansbitning krävs det nämligen förbättrade uppfödningsförhållanden, bland annat att grisarna får mer utrymme, mer och bättre berikningsmaterial samt god djurhälsa. Ett förbud mot svanskupering skulle alltså i förlängningen även leda till bättre villkor för alla grisar i EU!
Men jag skulle också vilja passa på att önska mig något mer, nämligen att vi alla blev bättre på att visa respekt till varandra och våra djur. Detta gäller inte minst när vi rör oss på sociala medier. Både Instagram, Facebook och YouTube kryllar av ”gulliga” djurvideos. Och visst är vissa väldigt gulliga, men en hel del är faktiskt helt förfärliga! Tänk efter innan du gillar, kommenterar eller sprider en video, är detta verkligen kompatibelt med god djurvälfärd eller kärleken till djur? Kanske ser det roligt ut när en kanin badar i handfatet, men är det inte egentligen en panikreaktion vi observerar? Fortsätt dela bilder på dina djurvänner, men gör dig inte rolig på deras bekostnad!


Therese Lilliesköld, antrozoolog, på bilden med katten Pocahontas:
– Oj, vad jag skulle kunna önska mig mycket! Men jag ska försöka samla mig i en fråga jag just nu känner extra starkt för. Att samla på djur har idag blivit en psykiatrisk diagnos och tillhör tvångsmässigt samlande. Det innebär att vi nu verkligen vet att de som samlar djur behöver hjälp! Ändå händer så lite. Djursamlande är ett fruktansvärt djurskyddsproblem över hela landet och drabbar framför allt katter. Jag önskar att det läggs ett fokus på detta i form av att psykiatri och djurskydd börjar samarbeta över hela landet och att man tar in de få av oss i Sverige som kan något om den här frågan, som utbildare. Om samlaren får hjälp kan det upphöra. Och vi måste få ut kunskapen om vad man faktiskt kan göra, för enbart genom att ta djuren upphör inte problemet utan personen börjar i allmänhet att samla igen. Och katterna lider så oerhört mycket av detta! Även mänskliga anhöriga som ibland finns i hemmet, barn eller äldre personer, kan drabbas.
Så min önskan är helt enkelt att man tar ett samlat grepp om detta stora djurskyddsproblem som nu ofta sker i det fördolda. Tänk om 2020 kunde bli ett år så vi ser att slut på det lidande som mängder av katter lever i då de hamnat hos en samlare!


Tom Svensson, bevarandefotograf och författare, delar med sig av sina starka bilder på vilda djur som hålls i fångenskap och utsätts för lidande för att turister ska kunna ta selfies med dem. ”Orden blir starkare med bilder.”
– Jag hoppas enormt mycket på att det förslag som bland annat jag, Camilla Björkbom och World Animal Protection håller på med för att få EU att förbjuda all handel med elfenben går igenom. Just nu används EU för att tvätta tjuvjagade elfenben vita för att sedan skickas vidare. Helst skulle jag vilja se ett förbud inom EU för all handel med djur sam djurdelar från hotade arter.
– Hoppas också vi kan få svenska turister att sluta med alla djurselfiesar samt att ej gå på djurshower eller till exempel rida elefant på sina semestrar. Man måste inse det enorma lidande som turisten utsätter dem för: Inte bara vid tillfället utan ofta krävs långvarig och omfattande tortyr för att få exempelvis en elefant att acceptera att man sitter på den eller att du kan sitta bredvid en tiger för att få din bild tagen med den. Frågan man måste ställa sig är: Är din bild värd deras lidande och troliga död?

– Om vi i väst slutar med allt sådan skulle enormt många djur skonas i denna horribla industri. Så hjälp oss få slut på detta genom att säga nej till djurselfies samt all interaktion med vilda djur. Ser du någon som har djurselfies med vilda djur på sociala media förklara för dem vad det innebär och få dem att ta bort bilden för att inte fler skall uppmanas att utöva samma plågeri. Om vi alla tar vårt ansvar kan vi få bort detta !
Hjälp dem du också! uppmanar Tom Svensson.


Text 
Katarina Hörlin
Foto Tom Svensson, Eva Lindblad, Maja Brand, Johanna Henriksson & privat