”Stort antal levande individer bakom siffrorna – så får det inte se ut”

I går sände SVT:s Uppdrag Granskning Arlagården fortsättningen, som visar att 210 mjölk- och köttproducerande gårdar fick föreläggande utfärdade  efter att ha brutit mot djurskyddslagen. En marginell företeelse, sa LRF:s ordförande i inslaget.

– 210 förelägganden är inte marginellt, framför allt inte när man ser till hur få gårdar som faktiskt kontrolleras. Bakom dessa siffror finns ett stort antal levande individer som utsatts för lidande, så får det inte se ut, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Redaktionen för Uppdrag Granskning har gått igenom samtliga föreläggande som utfärdades under 2019 till gårdar som arbetar med kött- och mjölkproduktion. De fann 210 föreläggande enligt djurdskyddslagen. Bristerna var till exempel att ladugården inte rengjorts på tre år, kor som inte kunnat resa sig hade legat på samma ställe en längre tid med avföring kring sig, kor med blod flödade ur näsborrarna, vattenskålar fulla med avföring eller fruset gödsel som täckte ligghallens underlag

– Det är 210 fall i förhållande till de 4 000–5 000 gårdar med djur vi har är ändå en marginell företeelse. Men varje fall är naturligtvis för mycket och vi har tagit initiativ för att förbättra, sa Palle Borgström, LRF:s ordförande i inslaget.

Dock finns det 15 556 företag i Sverige med nötkreatur visar Jordbruksverkets statistik för december 2019, så att antalet gårdar med föreläggande skulle vara fyra procent, vilket tittaren kan få intryck av utifrån citatet ovan stämmer inte. Men djurskyddslagen gäller på individnivå, varje enskilt djur har rätt att hållas på den miniminivå som lagen kräver.
– Vi får aldrig glömma att dessa siffror innebär ett mycket stort antal levande individer som utsatts för lidande, säger Djurskyddet Sveriges sakkunnig Emma Brunberg.

Att få ett föreläggande för att inte ha följt djurskyddslagen innebär att djurhållarna fått flera tillfällen på sig att rätta till bristerna men ändå inte gjort det.

År 2019 utfördes 3 471 kontroller av nötkreatur i Sverige, enligt Jordbruksverkets statistik. Vid 24 procent av dessa gavs anmärkningar på smutsiga djur. Smuts på djur är en vanligt förekommande brist på nötkreatur och den svåra formen där så kallade ”gödselpansar” bildar ett skikt med torkad avföring som irriterar och bränner på djurets hud innebär ett djurplågeri.

38 av de 210 gårdar som fått föreläggande för brister i djurskyddet levererar mjölk till Arla. I inslaget säger Arlas VD Patrik Hansson att de inte har haft tillräckligt ”samarbete med länsstyrelsen”
– Varje fall är allvarligt och vi ser allvarligt på det. Generellt sköter sig de flesta mycket bra. Problemet är de två procent utav våra gårdar som får återkommande problem. Där har vårt kontrollsystem signifikant brustit, det har inte varit tillräckligt bra och därför gör vi nu den största förändringen någonsin för att få det bättre, säger Patrik Hansson till Uppdrag Gransknings reporter Ali Fegan.

Vad tänker du efter att ha sett uppföljningen kring det som LRF säger att detta är marginella företeelser och att kvalitetskontrollerna nu kraftigt förbättras hos Arla och LRF, Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige?
– 210 förelägganden är inte marginellt, framför allt inte när man ser till hur få gårdar som faktiskt kontrolleras. Vi får aldrig glömma att dessa siffror innebär ett mycket stort antal levande individer som utsatts för lidande, så får det inte se ut. Djurskyddslagen är en minimilag som ska skydda varje individ från lidande, därför måste det finnas en nollvision och varje enskilt föreläggande ska ses som ett stort misslyckande. Visst är det bra att företagen själva planerar att agera, men det behövs framför allt en nationell strategi så att fler statliga djurskyddskontroller utförs och att åtgärder kan sättas in betydligt tidigare, säger Emma Brunberg.

Gården som det första programmet Arlagården vilket sändes i januari handlade om har nu sålts, djuren är borta och gården håller på att städas upp, enligt Uppdrag Granskning.

Text Katarina Hörlin
Foto SVT, Sveriges Television, Uppdrag Granskning Arlagården fortsättning

Se hela programmet från SVT:s Uppdrag Granskning 

Läs mer
Ur Tidningen Djurskyddet tidigare rapportering
Uppdrag Granskning visar svåra missförhållande på en Arlagård