Fler skyltar ska förhindra afrikansk svinpest att spridas till Sverige

Ytterligare ett vildsvin i Tyskland har hittats dött i vad som befaras vara afrikansk svinpest. Det skriver danska tidningen Lantbrugsavisen. Nyligen varnade lantbruksminister Jennie Nilsson för förödande följder om viruset kommer till Sverige och nu sätts 175 nya skyltar upp längs svenska vägar för att hindra spridning.

Det döda vildsvinet, som det ännu inte är klarlagt om det dött till följd av afrikansk svinpest, hittades nära den polska gränsen vid staden Bleyen, skriver tidningen Lantbrugsavisen och berättar att det är 80 kilometer längre norrut än de tidigare 36 vildsvin som hittats döda i Tyskland efter att ha insjuknat i afrikansk svinpest, ASF.

Just nu finns sjukdomen i stora delar av Asien, Ukraina, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar.

– ASF innebär stort lidande för de djur som drabbas och ett utbrott av ASF skulle också leda till allvarliga konsekvenser för bland annat grisnäring och jakt. Vi arbetar därför långsiktigt för att förebygga ASF med bland annat informationsinsatser, och för att ha en god beredskap för att kunna hantera ett eventuellt utbrott effektivt, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressuttalande.

För Sveriges del är den största risken, enligt Jordbruksverket, att smittan förs in via människor. ”Virus kan finnas i charkvaror med kött från smittade djur. Kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin måste rengöras noga för att inte innebära en smittorisk.”

I dag kom ett pressmeddelande från Jordbruksverket där de berättar om hur svenska myndigheter tillsammans arbetar för att förhindra introduktion av ASF här.

Jordbruksverket samordnar arbetet och ett sätt är att utöver de 150 skyltar som ifjol sattes upp på rastplatser längs svenska vägar kommer i år 175 skyltar till att sättas upp. På sex språk sprids budskapet att aldrig kasta köttpålägg i naturen.

– Syftet är att nå ut med information till personer som reser in i Sverige, och göra dem uppmärksamma på att aldrig lämna kvar matrester där vildsvin kan komma åt dem. I värsta fall kan en överbliven korvmacka vara det som orsakar ett utbrott av ASF, säger Maria Cedersmyg.

Skyltarna som på sex språk informerar om att aldrig lämna matrester ute.

Afrikansk svinpest kommer ursprungligen från söder om Sahara i Afrika men etablerade sig i Kaukasus och Ryssland år 2007, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på sin hemsida. Därefter har smittan som orsakas av Asfivirus spridit sig över världen. 2018 upptäcktes de första fallen i Kina. Viruset kan överleva flera år i kylt, fryst, rökt och saltade köttprodukter, därför är det så viktigt att inte kasta detta i naturen.

Nyligen uppmanade också landsbygdsminister Jennie Nilsson i SVT Nyheter att aldrig slänga livsmedel i naturen.
– Vi i regeringen är väldigt angelägna om att inte få in smitta i Sverige. Det börjar bli väldigt nära svensk gräns. Det är väldigt viktigt att allmänheten blir uppmärksam på att man har ett ansvar också som enskild individ. En slängd korvmacka kan få förödande konsekvenser, sa Jennie Nilsson till SVT Nyheter den 22 september.

Tjeckien har som enda land lyckats bekämpa afrikansk svinpest, där det spreds bland 230 vildsvin 2017 och sista fallet hittades februari 2018. Inga tamsvin drabbades, och enligt Jordbruksverket var metoderna för bekämpningen bland annat hög övervakning för att tidigt upptäcka fall, att landet delades in i olika områden utifrån smittade vildsvin och att högriskområdena hägnades in och vildsvinen där utrotades, samt en intensiv jakt på en större yta utanför högriskområdet. Övervakningen av tamgrisar intensifierades och förflyttningarna skedde under stränga kontroller.

Text Katarina Hörlin
Foto Jonathan Kemper, Unsplash & skylt från Jordbruksverket.

Så drabbas grisarna och vildsvinen som insjuknar

Tre till åtta dagar tar det från att ett djur smittats till dess sjukdomstecken kommer. Samma symtom drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjuka vildsvin drar sig ofta undan vilket gör att de oftast hittas vildsvin först efter att de har dött, skriver SVA. Så här slår sjukdomen:
• Hög feber
• Förlorad aptit
• Djuren ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
• Diarré
• Andningsbesvär
• Stapplande gång
• Rödlila områden på huden
• Dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar.
• Dödsfall
Källor: Jordbruksverket och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Så sprids afrikansk svinpest

Smittan kan färdas mycket långt via mat och produkter med virus i. Även kläder och utrustning som fått smittade djurs kroppsvätskor på sig kan sprida smittan. Även vildsvin kan sprida smitta, dock är den smittspridningen långsam, skriver SVA och Jordbruksverket. Sjukdomen kan inte drabba människor.
Källor: SVA och Jordbruksverket