EU-parlamentet: Vegoburgaren får behålla sitt namn

Det blir fortsatt tillåtet att använda sig av begrepp som burgare och korv för vegoprodukter i EU. Dock skärps reglerna för hur växtbaserade mejeriliknande produkter får beskrivas. Det stod klart under fredagseftermiddagen efter att EU-parlamentet röstat.

De två ändringsförslagen ingick som en liten, men mycket uppmärksammad, del bland de stora beslut som fattades i parlamentet under veckan kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik för de kommande åren.

Ändringsförslag 165 innebar att termer som ”vegoburgare”, ”växtbaserad biff” och ”vegokorv” inte skulle få användas. Korv och burgare var enligt förslaget så förknippat med kött att vegoprodukter inte kunde ha dessa ord i sina namn. Vegocylinder och vegopuck lanserades som nya beteckningar för vegokorv och dito burgare. Men nu blev det inte så. Med siffrorna 284 för och 379 emot stoppades förslaget. Däremot gick ändringsförslag 171 igenom, vilket innebär att tillåtna beskrivningar av mejeriliknande växtbaserade produkter kan begränsas än mer.

Inför omröstningen hade Europas djurskydds-, konsument-, miljö- och vissa branschorganisationer för vegetarisk kost mobiliserat sig. Namninsamlingar mot förslaget pågick in i det sista och hundratusentals EU-medborgare har skrivit under för att bevara begreppen.

I ett öppet brev till EU-parlamentet uttryckte den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals oro över ändringsförslagen och uppmanade alla att rösta emot. Samma uppmaning riktade Djurskyddet Sverige och flera andra organisationer till de svenska parlamentarikerna. De informerade även om det faktum att det redan är ett lagkrav i EU att det på förpackningarna ska framgå om produkten är vegetarisk eller vegansk.

Endast mjölk av animaliskt ursprung får kallas mjölk. Nu kan mejeriliknande
växtbaserade drycker bli än mer begränsade i hur de får beskrivas.

Eurogroup for Animals konstaterade också att ändringsförslagen strider mot EU:s Green Deal, alltså den gröna giv, som ”går genom alla sektorer, från jordbruket till industrin, i ekonomin för att skapa ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem”, som det beskrivs av EU-kommissionen.

EU-kommissionen har även genom Farm to Fork-strategin betonat att valen av livsmedel måste förändras mot ett ökat intag av mer växtbaserad kost och en minskad konsumtionsnivå av rött kött.
”Att uppmuntra ett större intag av växtbaserade dieter är avgörande för att uppnå EU-kommissionens klimatneutralitetsmål och förhindra en nedgång i den globala biologiska mångfalden”, skriver Eurogroup for Animals.

Efter den intensiva mediebevakningen inför röstningen var många lättade över att vegoburgar vs vegopuck-kampen nu var avgjord. I Expressens inslag Vegokorv får heta vegokorv intervjuas EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) som säger att han är glad och lättad att den här frågan äntligen är över.
– Den har egentligen förlöjligat hela den viktiga jordbrukspolitiken, det handlar om vi hur ska producera sundare klimat, hur miljontals bönder ska klara sig, miljö, djurskydd och hur medborgarna ska få mat och så kommer en sådan här fråga in och överskuggar allt. Det blir de här symbolstarka sidospåren som får uppmärksamhet, sa Fredrick Federley (C) till Expressen i deras TV-sändning efter att röstresultatet stod klart.

Text Katarina Hörlin
Foto Montage & Unsplash

EU-parlamentet röstar om EU:s framtida jordbrukspolitik

Röstningen om vegoproduktsnamnen ingår som en av många frågor kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021-2027, som röstats fram under denna vecka.

Politiken ska bli ”hållbar, motståndskraftig och flexibel, så att den fortsättningsvis kan garantera en tryggad livsmedelsförsörjning”, som det står på EU-parlamentets hemsida.

Förslaget har arbetats fram de senaste åren. Men vad en hållbar jordbrukspolitik egentligen är och hur en sådan ska utformas finns det olika politiska uppfattningar om. Som Eurogroup for Animals påpekat är det mycket som står på spel denna vecka och ledamöterna ska också rösta om ”huruvida den nya gemensamma jordbrukspolitiken äntligen kommer att kunna uppnå sitt mål att ’främja djurens välbefinnande’.”

Den gemensamma jordbrukspolitiken utgör 34,5 procent av EU:s budget för 2020, vilket är 58,12 miljarder euro. Omkring 70 procent av budgeten utgör stöd åt sex till sju miljoner lantbruk i EU.

En EU-gemensam jordbrukspolitik etablerades 1962, den senaste reformen gjordes 2013 och de nuvarande reglerna upphör att gälla den 31 december i år. De ersätts av övergångsregler fram till dess att den pågående reformen är färdigförhandlad och godkänd av parlamentet och rådet, skriver EU-parlamentet.

Källor: EU-parlamentet, EU-kommissionen & Eurogroup for Animals.

Läs mer!

Tidigare artikel om vegoproduktsnamnen kan läsas här: