Förvaltningsrätten i Malmö: Fel att besluta om skyddsjakt på svanhanen i Malmö kanal

Knölsvanshanen som sköts i fjol efter att skyddat sitt bo där honan ruvade väckte enormt engagemang. Nu skriver förvaltningsrätten i Malmö att länsstyrelsen inte hade grund för beslutet om skyddsjakt.
– Svanen uppvisade ett naturligt beteende i sitt försvar av boplatsen, säger Henrik Hedberg, rådman på förvaltningsrätten i Malmö.

– Bra att Förvaltningsrätten nu säger det vi och många andra framförde som kritik när svanen sköts. Förhoppningsvis leder detta till att liknande beslut inte fattas framöver och att förståelsen för djurs naturliga beteende ökar, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Fallet engagerade många Malmöbor och inom kort spred sig engagemanget över hela landet. Under flera år hade svanparet bott vid kanalen. Men med tiden kom hanen att allt mer aggressivt försvara sitt bo. Den 3 april 2019 ansökte Malmö stad till länsstyrelsen om att få tillåtelse till skyddsjakt på knölsvanshanen som då vid flera tillfällen uppträtt aggressivt mot förbipasserande kanotister. Beslutet om skyddsjakt verkställdes några dagar senare och protesterna efter att det blivit känt att hanen skjutits var stora.

Länsstyrelsens beslut överklagades av såväl privatpersoner som djurskyddsorganisationer. I dag kom förvaltningsrättens dom: Länsstyrelsen i Skåne hade inte grund för beslutet om skyddsjakt på knölsvanshanen i Malmö kanal år 2019. I ett pressuttalande säger rådman Henrik Hedberg:
– I dagens dom konstaterar förvaltningsrätten att den bestämmelse i jaktförordningen som tillåter skyddsjakt ska tillämpas mycket restriktivt och att skyddsjakt kan tillåtas endast om mycket starka allmänna intressen är i fråga. Domstolen anser att annat inte har framkommit än att svanen uppvisade ett naturligt beteende i sitt försvar av boplatsen, säger Henrik Hedberg, rådman på förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolen skriver även:
”Utöver vad Malmö stad angett i sin ansökan visar utredningen inte att kanotister eller allmänheten i övrigt i någon större utsträckning var förhindrade att nyttja kanalen eller att det fanns risk för olyckor. Det finns inte heller några uppgifter om att några mer allvarliga incidenter hade inträffat på grund av svanens beteende. Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att förutsättningarna för skyddsjakt inte var uppfyllda och att länsstyrelsen därför inte hade grund för sitt beslut.”

Text Katarina Hörlin
Foto Niclas Tilosius

Tidigare artiklar om svanparet