Prisad fiskforskare: ”Jag är stolt som en tupp”

Under dagens konferens ”Med fokus på djurskydd: Hållbart, för vem?” delade Djurskyddet Sverige ut sitt Djurskyddspris 2020. Fiskforskaren Albin Gräns fick ta emot det för att med ”spetskunskap, träffsäkerhet och empati ifrågasätta gamla sanningar kring hur vi behandlar fisk”. 

Albin Gräns deltog via länk och blev både överrumplad och glad när han informerades om att han utsetts till mottagare av priset.
– Vilken ära! Vad roligt att fiskarna blir framlyfta och så får jag åka med! sa en glad Albin Gräns under konferensen.

Tidningen når honom på kvällen:
Stort grattis, hur känns det att ha fått priset?
– Jag känner mig stolt som en tupp! Känslan av att min och mina kollegors forskning följs och uppskattas är ovärderlig.

Motiveringen löd: ”Fiskar är världens vanligaste lantbruksdjur, försöksdjur och villebråd. Trots detta och trots att vi idag vet att fiskar kan känna, så brister kunskapen och lagstiftningen kring fiskar och deras behov. Albin Gräns har valt att ägna sin forskning till fiskarnas välfärd. Med spetskunskap, träffsäkerhet och empati ifrågasätter Albin gamla sanningar kring hur vi behandlar fiskar och påverkar därmed politiker och myndigheter såväl som allmänheten. För sitt arbete kring fiskars välfärd tilldelas Albin Gräns Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2020.”

Vad gjorde dig gladast i motiveringen?
–  Det jag blev gladast för i motiveringen är den delen som handlar om att jag påverkar. Sedan jag flyttade till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har jag jobbat hårt för nå ut med forskningen och den delen av motiveringen kändes som en fin bekräftelse på att jag är på rätt väg.

Vad arbetar du med just nu vad gäller fisk?
– Just nu jobbar vi med att utvärdera olika slaktmetoder på regnbåge. Tillsammans med kollegor i Norge håller vi också på att undersöka möjligheten att med hjälp av ljudupptagningar ”höra” hur fiskarna mår. Sedan har jag lagt den första delen av hösten på att skriva ansökningar för att vi ska kunna ge oss på och lösa problemen som finns med att avliva vildfångad fisk, svarar Albin Gräns. 

Fotnot: Ett artikel från Djurskyddskonferensens övriga föredrag kommer att publiceras här på webbtidningen.

Text Katarina Hörlin
Foto Sandra Rönnsved

Läs mer om Albin Gräns arbete med djurskydd för fisk