Miljarder viltfångade fiskar kvävs långsamt ihjäl

 TEMA FISK. I hela världen viltfångas uppskattningsvis över 1 000 miljarder fisk varje år som blir mat. 500 miljarder fisk blir till foder, bland annat till lax. Majoriteten av dessa viltfångade fiskar utsätts för långsam kvävning.

Under seminariet  ”Varför finns inget djurskydd för fisk?” som hölls i Almedalen sommaren 2017 visade forskaren Albin Gräns en bild på tusentals fiskar som dragits upp i en nätkasse på en båt. Han berättade att en holländsk studie av fiskande i norra Europa visade att för de arterna som ingick i studien tog det mellan en och fyra timmar för fiskarna att förlora medvetandet när de väl var uppdragna ur vattnet.

– Det betyder att uppskattningsvis över 1 000 miljarder fiskar ligger och kvävs innan de förlorar sitt medvetande. Ännu värre kan det bli om fiskar läggs på is. För ett växelvarmt djur som fisk innebär detta att deras syrekonsumtion går ner och tiden det tar innan de kvävs till döds kan bli ännu längre.

Idag finns inga lagar som slår vakt om djurskyddet för viltfångad fisk. Djurskyddslagen gäller endast djur som hålls av människor. Jaktlagstiftningen gäller endast däggdjur och fåglar.
– Eventuellt skulle djurplågerilagstiftningen kunna tillämpas på detta, men det är inget som används idag.

Så tills vidare plågas miljarder fiskar varje år till döds av kvävning vilken kan pågå i timmar. De märkningar som finns på fiskförpackningarna ger inte någon ledning vad gäller djurskyddet vid slakten, enligt Gräns.
– Vet folk om att de köper fisk som kan ha legat och kvävts i flera timmar? frågar Albin Gräns.
Varken MSC-, asc- eller KRAV- märkningen tar upp slaktmetoderna. Så en KRAV-märkt filé i frysdisken kan ha utsatts för samma sak vid slakten som en konventionell fisk.

– Min bild är att många animaliekonsumenter som vill agera som medvetna konsumenter av djurskyddsskäl väljer att äta bara fisk. Efter det här föredraget står det ju klart att det inte är ett bättre alternativ, sa Åsa Hagelstedt, generalsekretare, Djurskyddet Sverige. Även Jordbruksverkets djurskyddssamordnare Helena Elofsson deltog på seminariet via en förinspelad intervju där hon sa:

– Den odlade fisken omfattas av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och våra djurskyddsföreskrifter för odlad fisk. Dessa gemensamt ger tillräckligt skydd. Men vi välkomnar även EU-gemensamma regler. EU-kommissionen håller just nu på att utreda skyddsaspekter vid avlivning av fisk. Den rapporten väntar vi på!

I vintras kom rapporten. Tidningen Djurskyddet kontaktar Helena Elofsson igen och frågar: Vad tar ni med er från rapporten?
– Kommissionen skriver att det nu inte är lämpligt att införa specifika
djurskyddsbestämmelser för fisk vid slakt och avlivning. De hänvisar istället till frivilliga åtgärder inom industrin, mer forskning och ytterligare dialog kring detta i EU:s plattform för djurskydd, svarar Helena Elofsson, och fortsätter:

– Vi delar deras syn att det är viktigt att öka utbytet av information mellan länderna och sprida de erfarenheter och den vetenskapliga forskning som finns om fiskvälfärd. På det senaste mötet med EU:s djurskyddsplattform tog Grekland på sig att leda en informell undergrupp för djurskyddsfrågor kring fisk. Som svensk representant framförde jag vårt stöd, säger Helena Elofsson, som hoppas att metoder för bedövning och slakt ska diskuteras i gruppen.

Läs mer om EU:s arbete för fiskars djurskydd här: EU:s fiskexpert: ”Inget land är bra på fiskars välfärd”

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto