Skarp kritik mot LRF:s beslut att försöka slopa beteskravet för mjölkkor i lösdrift

Reaktionerna på LRF:s beslut att arbeta för ett slopat beteskrav för mjölkkor är skarpa.
Att kor går lösa inomhus räcker inte, skriver Gunnela Ståhle, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.
– Genom åren har vi kämpat för att Sverige ska behålla sitt krav på att mjölkkor sommartid ska få bete, vilket överensstämmer med djurskyddslagen.

Den 1 oktober fattade LRF beslutet att verka för att avskaffa beteskravet för lösdriftskor, efter att stämman biföll en motion från LRF Västra Götaland som föreslog att nötkreatur i mjölkproduktion i lösdriftstall undantas från kravet på bete.
”En snabb teknikutveckling, luftigare stallar och möjlighet till företagsutveckling” är anledningarna till att stämman biföll motionen, skriver LRF på sin hemsida, där även organisationens ordförande Palle Borgström säger:
”Till skillnad från 1980-talet bygger vi idag luftiga lösdriftsstallar och till den moderna koskötseln finns ett antal tekniska hjälpmedel för att säkerställa att varje individ mår bra, kor i lösdrift har olika transpondrar som bland annat mäter hur aktiv en ko varit.”

Beslutet har fått mycket kritik.
– Djurskyddet Sverige har tillsammans med övriga djurskyddsorganisationer genom åren kämpat för att Sverige ska behålla sitt krav på att mjölkkor sommartid ska få bete, vilket är i överensstämmelse med den nya djurskyddslagen. Teknik som ökar kunskapen om djurs hälsa och beteende är bra, men kan aldrig ersätta nötkreaturs behov av naturligt beteende på bete, säger Gunnela Ståhle, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, som i sitt senaste blogginlägg Att kor går lösa inomhus räcker inte, ger en fördjupad bakgrund till sina ställningsstaganden.

Hon är inte ensam om att ifrågasätta beslutet. Reaktionerna har varit skarpa och idén att arbeta för en mer flexibel svensk lagstiftning kring betesdrift för nötkreatur i mjölkproduktion i lösdriftsstallar har beskrivits som ett dråpslag mot den biologiska mångfalden och en tillbakagång till 1960-talets djurhållning.

Nyhetsportalen Altinget.se publicerar idag en artikel där ekobonden Adam Arnesson säger: ”Beteskravet, som ger mjölkkor lagstadgad rätt att gå på bete, är unikt. Det är inget annat land i världen som har det. Det är väldigt många konsumenter som uppskattar att korna åtminstone får gå på bete. Det vore skamligt om man skulle vända utvecklingen, när vi snarare borde gå åt andra hållet och utvidga beteskravet att gälla fler djur än mjölkkorna. Grisar, höns, nötkreatur, tjurar kan leva inne hela sina liv i dag” till Altinget.se i artikeln LRF vill slippa beteskrav – hård kritik från ekobönder.

Den 10 maj 2016 trädde de nuvarande betesreglerna i kraft. Det tidigare kravet på att betesdagarna måste vara sammanhängande hade då tagits bort. Dagens betesregler för mjölkkor säger att de ska vara ute 6 timmar/dygn under betessäsongen (vilken infaller 1 maj–31 oktober i södra och mellersta Sverige, 1 maj–1 oktober i norra). Denna tid ska korna vara på bete 120 dygn i minst 6 timmar i sträck/dygn i södra Sverige, 90 dygn i mellersta och 60 dygn i norra.
Kalvar (yngre än sex månader) behöver enligt reglerna inte släppas på bete och för svenska tjurar finns inga lagstadgade krav på bete.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Mer om beteskrav för mjölkkor

Läs Gunnela Ståhles inlägg i betesfrågan i hennes blogg: Att kor går lösa inomhus räcker inte

Ta del av de aktuella beteskraven här: Ris och ros till de nya beteskraven