Landsbygdsministern öppen för kameraövervakning i slakterier

Landsbygdsministern är öppen för att införa kameraövervakning på svenska slakterier.
– Vi behöver säkerställa att vi har de mest effektiva verktygen för att se till att lagstiftningen hålls och jag utesluter inte kameraövervakning som en del i det, sa Jennie Nilsson (S) i riksdagen igår, där hon även lovade att inom kort återkomma med besked i minkfrågan, efter frågor från riksdagsledamot Rebecka Le Moine (MP).

Under gårdagens frågestund i riksdagen tog Rebecka Le Moine (MP) upp förslagen om obligatorisk kameraövervakning på slakterier och frågade landsbygdsministern hur hon tänker gå vidare efter de fruktansvärda filmerna på djurmisshandel från ett slakteri som sändes i veckan.

Händelserna blev kända ”tack vare att en ideell organisation hade placerat en kamera på slakteriet, något som idag är straffbart men som borde vara lagkrav”, sa Rebecka Le Moine. Hur tänker landsbygdsministern gå vidare för att garantera en total insyn av samhället på slakterierna?

– Jag var också djupt upprörd och skakad över de bilder som vi kunde ta del av i medierna. Vi har ett starkt djurskydd i Sverige och vi ska ha ett starkt djurskydd i Sverige. Vi jobbar kontinuerligt med att hela tiden stärka det. Vi fick en ny djurskyddslag på plats 2019 och tog förra året emot en utredning som visar hur vi kan införa hårdare sanktioner för brott mot djur. Men det räcker inte. Vi behöver hela tiden säkerställa att vi har de mest effektiva verktygen för att se till att lagstiftningen också hålls. Jag utesluter inte att kameraövervakning kan vara en del i det. Vi får titta vidare på det, både tillsammans med branschen, som jag noterade glädjande igår att Krav sa att de var beredda att själva ta initiativ att göra det här på sina gårdar, vilket jag tror kanske är det absolut snabbaste sättet, om branschen kan hitta en samsyn kring det här så går det fortare än lagstiftning, så vi jobbar parallellt, svarar Jennie Nilsson.

Rebecka Le Moine (MP)

En annan aktuell fråga är minkfarmarna. De är också ett enormt lidande som motiveras av ett fåtal arbetstillfällen, fortsatte Rebecka Le Moine. I Danmark och Nederländerna har minkfarmarna stängts ner helt efter smittspridning av covid-19. I Sverige är de kvar och Le Moine frågade:
– Nu vet vi även vilken enorm risk de här minkfarmarna är för smittspridningen av covid-19. Hur tänker landsbygdsministern arbeta vidare med den här frågan?

– Vi följer frågan noga. Vi hade konstaterad smitta på ungefär hälften av de farmerna som finns i Blekinge under hösten. Det innebar att samtliga gårdar belades med restriktioner. Det vi tittar på nu är hur man hanterar avling och nya kullar till våren, det kommer vi att återkomma till inom kort, svarade Jennie Nilsson (S).

Text Katarina Hörlin
Foto Riksdagen

Kameraövervakning har föreslagits tidigare

Kameraövervakning föreslogs redan 2018
Moderaterna Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (M) föreslog i en motion, som avslogs, att just kameraövervakning skulle införas på slakterier.

”Sverige bör lära av länder som går före i djurskyddsfrågor och enligt samma modell införa kameraövervakning på alla utrymmen i slakterier där levande djur hålls. Övervakningen kan ske av särskilt utbildade veterinärer. I det fall oegentligheter och brott mot bestämmelser eller lag upptäcks kan slakteriet bötfällas, licenser dras in eller brottsutredningar inledas.” skrev de då.

Förslaget avslogs dock 2019. Läs hela motionen här: Inför kameraövervakning på slakterier

…och 2003
Även Miljöpartiet (MP) var tidigt ute och redan 2003 skrev Gustav Fridolin en motion till riksdagen att ”Det borde ligga i allas intresse att djur på svenska slakterier fick ett så smärtfritt och värdigt slut som möjligt. Så verkar dock tyvärr inte alltid vara fallet, utan missförhållanden på landets slakterier är alltför vanliga. ( – – – )

För att tillse att bestämmelserna följs borde också djurhanteringen på slakterierna kameraövervakas. Detta skulle inte bara sätta större press på slakterierna att behandla djuren väl, utan det filmade materialet skulle också vara till stor hjälp för de myndigheter som ansvarar för tillsynen och vid behov kunna användas som bevismaterial.”

Även denna motion avslogs och Miljöpartiet har sedan dess drivit frågan på olika sätt och har ett kongressbeslut på att denna fråga ska drivas i deras parti. Läs motionen från 2003 här: Situationen på svenska slakterier

Om det aktuella slakteriavslöjandet
Grisar och kor blir slagna och plågas på svenskt krav-slakteri
– nu växer kraven på kameraövervakning dygnet runt

Fotnot: Artikelns faktarutor uppdaterades den 19 januari 2021. //Redaktionen.