Djurskyddet Sverige: ”Avelsplanen för svensk bondkatt riskerar skapa fler hemlösa katter”

Tidigt i morse skickade Djurskyddet Sverige en skrivelse till Jordbruksverket där de ställer tio skarpa frågor kring hur det gått till när Jordbruksverket godkänt avelsplanen för svensk bondkatt.

– Det mest chockerande är att man godkänner en avelsplan som går emot djurskyddslagens och de av Jordbruksverkets egna antagna föreskrifters intentioner om att minska det stora djurskyddsproblemet med oönskade och hemlösa katter, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Den 16 december godkände Jordbruksverket Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. Föreningen finns nu med på Jordbruksverkets lista över lantrasföreningar med bevarandeansvar.

”Vi menar att detta godkännande har skett på osakliga och felaktiga grunder och att det motverkar Jordbruksverkets egna beslut på området samt djurskyddslagens intentioner”, skriver Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt, styrelseledamot Lina Göransson och sakkunniga Emma Brunberg i en skrivelse som de skickade in till Jordbruksverket tidigt i morse.

Lantrasföreningen Bondkatten bildades ifjol och i december godkändes den avelsplan föreningen tagit fram för att bevara lantrasen Bondkatten som enligt föreningen ”lever under utrotningshot i sin uppkomstmiljö”.

Djurskyddet Sverige frågar på vilket sätt en bondkatt skiljer sig från en huskatt och hur en bondkatt kan anses utrotningshotad då det enligt de kriterier som bondkatten ska uppfylla stämmer in på de cirka 100 000 hemlösa katter som finns i Sverige, och där Djurskyddet Sveriges lokala djurskyddsföreningar i fjol tog emot 2 914.

För att kunna dokumenteras som bondkatt inom Lantrasföreningen Bondkatten behöver katten uppfylla fem kriterier: Den ska hållas på landsbygden (inte i stad eller tätort), den ska helt eller delvis hållas som utekatt, inte vara kastrerad vid dokumentationstillfället, men den fortsätter att vara bondkatt även efter kastrering, den ska inte ha någon känd inkorsning eller visa tydliga tecken på inkorsning av moderna raser och ”man ska känna till något om kattens ursprung och historia på platsen” skriver lantrasföreningen på sin hemsida.

En av huvudpunkterna i Djurskyddet Sveriges kritik är att avelsplanen bryter mot djurskyddslagstiftningen, inklusive föreskrifter framtagna och beslutade av Jordbruksverket.

”Grunden i den av Jordbruksverket godkända avelsplanen är att det inte ska genomföras planerade parningar, utan att en stor del av aveln ska ske genom att okastrerade katter går ute och därmed kommer också en stor del av katterna ha okänd fader”, skriver Djurskyddet Sverige och fortsätter:

”Ändå beskrivs att endast friska och oskygga katter som är goda musjägare ska användas i avel. Detta är självklart inte möjligt att uppfylla om avelsarbetet sker genom att fertila honkatter släpps ut för att paras av en okänd hane. Att undvika inavel, undvika överanvändning av enskilda hankatter, undvika katter med fysiska eller beteendemässiga nackdelar i avel är helt enkelt inte möjligt om hanen är okänd”, skriver Djurskyddet Sverige, som även ifrågasätter det faktum att bondkatter ska märkas och registreras först om de visar tendenser till att vandra iväg.

För även om det ännu inte är ett lagkrav att registrera och ID-märka katter så är det försent att märka och registrera katten när den väl vandrat bort, konstaterar Djurskyddet Sverige och slår fast:
  ”Att rekommendera att okastrerade katter ska släppas ut omärkta och märkas först när de redan börjat vandra är oansvarsfullt och minskar kattens redan låga status.”

I skrivelsen redogörs också för de många steg som de senaste åren tagits för att höja kattens status och minska antalet hemlösa katter: djurskyddslagens tydliga ställningstagande för förvildade katters välfärd, Jordbruksverkets reviderade föreskrifter för hund och katt som förebygger överdriven reproduktion, samt utredningen om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

  ”Vi ser att alla dessa beslut och förslag tillsammans kommer att leda till en minskning av antalet hemlösa katter. Det beslut Jordbruksverket nu fattat genom att godkänna avelsplanen för ”lantrasen bondkatt” går helt emot dessa beslut och ambitionen att höja kattens status. Beslutet inte bara riskerar att öka antalet hemlösa katter, utan går dessutom emot den lagstiftning som Jordbruksverket fattat beslut om” skriver Djurskyddet Sverige, som i första hand önskar ett digitalt möte med Jordbruksverkets representanter, i andra hand ett skriftligt svar på kritiken och frågorna.  

Andra organisationer som SVERAK, Sveriges kattklubbars riksförbund, har också kritiserat Jordbruksverkets beslut. Avelsprogrammet är godkänt till den 31 december 2030.

Vad anser du är det mest chockerande i detta, Åsa Hagelstedt?
– Jag tycker att det mest chockerande är att man godkänner en avelsplan som går emot djurskyddslagens och de av Jordbruksverkets egna antagna föreskrifters intentioner om att minska det stora djurskyddsproblemet med oönskade och hemlösa katter. Hela godkännandet verkar väldigt slarvigt genomfört då man heller inte följt sina egna planer för hur en lantrasprocess ska gå till, säger hon.

Tidningen Djurskyddet har under dagen kontaktat Lantrasföreningen Bondkatten för att erbjuda dem att ge sin syn på saken.

Under sen eftermiddag svarar styrelsen för Lantrasföreningen Bondkatten i ett mejl att de har valt att invänta svar från Jordbruksverket innan de ger fler intervjuer och hänvisar oss att under tiden läsa om bondkatten och föreningen på deras hemsida.

Tidningen återkommer med fler artiklar inom kort.

Text Katarina Hörlin & Jörgen Olsson
Foto Linda Bing

Läs hela skrivelsen från Djurskyddet Sverige här: Angående avelsplanen för svensk bondkatt

Läs hela avelsplanen från Lantrasföreningen Bondkatten här: Avelsplan bondkatt